ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — มาเลเซีย [x] สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว [x]

โอกาสการเติบโตของทุเรียนมาเลเซียในตลาดจีน

... รวมถึงต้องใช้เทคโนโลยีในการควบคุมความสดตลอดการขนส่งด้วย อันจะส่งผลให้ทุเรียนสดของมาเลเซียมีต้นทุนที่สูงขึ้น สำหรับตลาดทุเรียนในจีน... ... อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านคุณภาพและภาพลักษณ์ของทุเรียนไทย ตลอดจนยังจะช่วยลดโอกาสในการแข่งขันของทุเรียนเวียดนามที่ปัจจุบันมีศักยภาพในการแข่งขันกับทุเรียนไทยในตลาดจีน... ... แต่จีนยังไม่อนุญาตให้มีการนำเข้าทุเรียนเวียดนามผ่านทางด่านสากลจีน ทั้งนี้ ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ยังเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายตลาดเฉพาะกลุ่มของคนจีนที่นิยมรับประทานทุเรียนไทย...
  relevance date