ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — มาเลเซีย [x] ทุเรียนพันธุ์คุนยิต [x]

โอกาสการเติบโตของทุเรียนมาเลเซียในตลาดจีน

... ได้นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับทุเรียนของมาเลเซียในตลาดจีน จากการประสานงานกับฝ่ายเกษตร... ... มีนาคม 2558 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ ทุเรียนพันธุ์คุนยิต (Musang King, Raja Kunyit)... ... ประกอบกับลักษณะของทุเรียนมาเลเซียที่เป็นข้อจำกัดในการขนส่ง ทำให้โอกาสในการส่งออกทุเรียนสดของมาเลเซียมายังจีนเป็นไปได้ยากรวมไปถึงต้นทุนที่ค่อนข้างสูง...
  relevance date