ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — มาเลเซีย [x] จันทบุรี 1-6 [x]

โอกาสการเติบโตของทุเรียนมาเลเซียในตลาดจีน

... ได้นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับทุเรียนของมาเลเซียในตลาดจีน จากการประสานงานกับฝ่ายเกษตร... ... ประกอบกับลักษณะของทุเรียนมาเลเซียที่เป็นข้อจำกัดในการขนส่ง ทำให้โอกาสในการส่งออกทุเรียนสดของมาเลเซียมายังจีนเป็นไปได้ยากรวมไปถึงต้นทุนที่ค่อนข้างสูง... ... โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการนำเข้าผลไม้ต่างประเทศระดับพรีเมี่ยมที่มีสาขาทั่วประเทศจีนได้รู้จักทุเรียนพันธุ์ใหม่ของไทย “จันทบุรี 1-6” ซึ่งเป็นทุเรียนลูกผสมข้ามพันธ์ต่างๆ...
  relevance date