ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — มณฑลส่านซี [x] สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน [x]

การผลักดันโครงการด้านเศรษฐกิจภายใต้นโยบายเนทางสายไหมของนครซีอาน

... ได้นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับความคืบหน้าการผลักดันโครงการด้านเศรษฐกิจภายใต้นโยบายเนทางสายไหมของคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาประจำนครซีอาน... ... โครงการด้านเศรษฐกิจภายใต้นโยบายเนทางสายหม ของคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาประจำนครซีอาน... ... คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.05 ของมูลค่าการค้าออนไลน์ของมณฑลส่านซีและเป็นร้อยละ 1 ของมูลค่าการค้าออนไลน์ทั้งประเทศ...
  relevance date