ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — มณฑลส่านซี [x] จีน [x]

การผลักดันโครงการด้านเศรษฐกิจภายใต้นโยบายเนทางสายไหมของนครซีอาน

... อำนวยความสะดวกทางการค้าและการเงิน โครงการด้านเศรษฐกิจภายใต้นโยบายเนทางสายหม มุ่งเน้นการค้าในระบบอี-คอมเมิร์ซ โดยที่ระบบอี-คอมเมิร์ซมีอัตราการการเติบโตรวดเร็วเป็นอย่างมากในมณฑลจีนตะวันตก โดยในปี 2014 มูลค่าการค้าออนไลน์ของนครซีอานอยู่ที่ ... ... คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.05 ของมูลค่าการค้าออนไลน์ของมณฑลส่านซีและเป็นร้อยละ 1 ของมูลค่าการค้าออนไลน์ทั้งประเทศ ...

ำรวจ Tang West Market โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในนครซีอาน

บีไอซีซีอานพาท่านผู้ชมไปสำรวจ The Tang West Market ตลาดการค้าบนเนทางสายหมโบราณที่ถูกพลิกฟื้นโดยรัฐบาลมณฑลส่านซี พร้อมศึกษาโอกาสของวิสาหกิจไทยใน Tang West Market ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองซีอาน บีไอซีซีอานพาท่านผู้ชมไปสำรวจ ...

อุตสาหกรรมไฮเทคมณฑลส่านซีกับโอกาสสู่การลงทุนในไทย

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศจีนเป็นที่น่าจับตามอง ... ... โดยมีเป้าหมายสำคัญในปี 2020 ไว้ดังนี้ ัดส่วนการเติบโตของการวิจัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ... ... วิสาหกิจจำนวนมากเริ่มลงทุนในวิสาหกิจภาคใหม่ที่นอกเหนือไปจากการใช้ทรัพยากรหรือตามแนวทางปฏิบัติเดิม ... ... การประกาศเป้าหมายการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านการวิจัยและการศึกษาอย่างจริงจัง โดยในปี 1999 มณฑลส่านซีได้รับประโยชน์จากนโยบายมุ่งสู่ตะวันตก ... ... โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีพื้นที่ครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์เนทางสายไหมทางบกของรัฐบาล ...
  relevance date