ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ภาพยนตร์ [x]

ภาพยนตร์สารคดีสะท้อนชีวิตอาเซียน

อินโดนีเซียจัดเทศกาลภาพยนตร์สารคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช็อปช็อท ... ... ด้วยภาพยนตร์นานาชาติ 58 เรื่อง นำเสนอปัญหาการขยายความเ็นเมืองอย่างรวดเร็ว ซึ่งเ็นประเด็นปัญหาสังคมที่สำคัญในภูมิภาคนี้ อินโดนีเซีย จัดเทศกาลภาพยนตร์สารคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ...
  relevance date