ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — ผู้ประสบอุทกภัย [x] อุทกภัย [x]

โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2)

... (รอบที่ 2) การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา ภายใต้โครงการ... ... "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2) เมื่อวันที่ 27 - 28 สิงหาคม... ... เพื่อมอบแก่ทางการเมียนมาร์กรณีสถานการณ์อุทกภัย โดย นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ...

โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar)

... เป็นประธานในการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา ภายใต้โครงการ... ... "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย... ... เอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ เหตุอุทกภัยน้ำท่วมดังกล่าว เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม...
  relevance date