ค้นหา

 
Found: 28
Where: tags — ผู้บริโภค [x]

ไต้หวันจัดเวทีผู้นำเข้าส่งออกระหว่างประเทศ : IEAT 70th Global Trade Forum

... ซึ่งสามารถรวบรวมข้อมูลนำมาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบเศรษฐกิจและธุรกิจ และจะทำให้เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้าต่อไปได้"                  - นาย ... ... เนื่องจากโอกาสจะเกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ซึ่งควรจับตามองเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์และกำหนดนโยบายด้านการตลาดใหม่ ...
Taiwan

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (3)

... เพื่อให้สามารถเสนอขายสินค้าได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคชาวจีน อุปสงค์สินค้าและวัตถุดิบ เช่น ... ... ในระยะกลางและระยะยาว หากวิกฤตการเงินลุกลามเป็นวิกฤตเศรษฐกิจ จะส่งผลกระทบต่อการค้าไทย – จีน 6. การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและนโยบายลูกคนเดียวของจีน ...

สรุปรายงานเรื่อง “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization”

... โดยผลกระทบหลักๆจากการปรับระบบการทำงานดังกล่าวมีดังนี้      (1) ด้านการค้า จากการสำรวจประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ของเอเชียในช่วงปี ค.ศ. 2016 – 2018 พบว่า ... ... โดยการเปลี่ยนทิศทางการผลิตที่เน้นด้านดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรโดยทำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างเสรี ผู้ผลิตจึงสามารถลดต้นทุนการค้าขายได้ทั้งภาคบริการและการส่งออกสินค้า ...

ออกงานแฟร์จีนอย่างไร ให้ช่วยเศรษฐกิจไทย ได้ลุ้นจับคู่ธุรกิจ

... โครงสร้างเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการส่งออกสูงถึงร้อยละ 70 แต่ในสภาวะการส่งออกไทยถดถอย เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว กำลังซื้อของผู้บริโภคในตลาดส่งออกสำคัญของไทยอย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปยังไม่ฟื้นตัว รวมทั้ง เศรษฐกิจจีนที่เป็นเครื่องจักรสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขยายตัวในอัตราที่ลดลง ...

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พบปะกับนักธุรกิจไทยและบรรยายหัวข้อ "เขตทดลองการค้าเสรีนครเซี่ยงไฮ้กับโอกาสและปัญหาของธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลใกล้เคียง"

... ให้ทัศนะว่าภาคธุรกิจไทยสามารถเจาะตลาดนครเซี่ยงไฮ้ได้ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและมีการออกแบบที่น่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเซี่ยงไฮ้ที่มุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนที่มีรายได้สูงและนิยมสินค้าระดับคุณภาพ งานเสวนาทางเศรษฐกิจฯ จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย ...

พฤติกรรมการบริโภคของชาวเฉิงตูที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้

... ภาพของชาวเฉิงตูที่ขับรถยนต์ราคาแพงแวะจอดข้างทางเพื่อรับประทานอาหารมีให้เห็นอยู่ทั่วไปซึ่งผู้บริโภคเหล่านี้จะไม่ยึดติดกับภาพลักษณ์ของตน แม้ว่าจะต้องนั่งรับประทานข้างถนนหรือนั่งร่วมโต๊ะกับผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมด้อยกว่าตน โดยชาวเฉิงตูทั้งรวยและจนต่างเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 4 (ตอนสุดท้าย) โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน

... จึงเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจไทยในการใช้ประโยชน์จากช่องทางความเชื่อมโยงในภูมิภาค รวมทั้งเข้าไปลงทุนพัฒนาเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรมบริเวณชายแดนไทยและในประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกับจีน 4.4.5 ปัจจุบัน ผู้บริโภคชาวจีนพึ่งพาข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต และความเห็นจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น ...

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นที่น่าสนใจ

... เพื่อหามาตรการที่เหมาะสมต่อไป ในท้ายนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า การปรับขึ้นอัตราภาษีของผู้บริโภค จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 8 ทำให้เศรษฐกิจมีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับก็จริงอยู่ แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะสามารถสร้างวงจรทางของเศรษฐกิจเชิงบวกในระยะยาวนั้น จำเป็นต้องมีการเพิ่มเงินเดือนของภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้การบริโภคส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้น ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... นครเซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองที่รัฐบาลจีนได้วางนโยบายให้เป็น ศูนย์กลางระหว่างประเทศใน 4 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ การเงิน การค้า และการคมนาคมขนส่งทางเรือ ซึ่งเน้นธุรกิจภาคบริการเป็นหลัก มีผู้บริโภคมีฐานะทางเศรษฐกิจดี มีรสนิยมและกำลังซื้อสูง สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมากของเซี่ยงไฮ้ในปัจจุบัน ...

รายงานสภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่น ในรอบ 6 เดือน (กันยายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560)

... อุปสรรคสำคัญต่อการปรับขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ คือ 1) การปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันดิบ 2) การขึ้นภาษีผู้บริโภคจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 8 เมื่อปี 2557 และ 3) การชะลอตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging economies) นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 BOJ ได้ประกาศเลื่อนการบรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อร้อยละ ...
Japan
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date