ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ผลกระทบ [x]

ผลกระทบจากโศกนาฏกรรมเรือเซวอลอัปปาง

... เหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อเกาหลีใต้ในทุกมิติ รวมทั้งความสัมพันธ์กับประเทศอื่น ... ... อ้างอิงข้อมูลและภาพถ่ายจาก : http://www.ryt9.com/s/iq29/1886788 http://www.ryt9.com/s/nnd/1885441 http://www.vice.com/read/stop-blaming-south-koreas-culture-for-last-weeks-ferry-disaster http://www.ryt9.com/s/iq37/1889878 http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2014/03/488_152631....
  relevance date