ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ปัญหาขาดแคลนประชากรวัยทำงาน [x]

โอกาสของแรงงานไทย เมื่อฮ่องกงกำลังจะเริ่มประสบกับปัญหาขาดแคลนประชากรวัยทำงานในอีก 5 ปีข้างหน้า

... รัฐบาลยังไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจของผู้ที่จะมีอายุย่างเข้า 60 หรือ 65 ปี ภายในปี 2562 โดยหนังสือพิมพ์South China Morning Post พยายามสอบถามข้อมูลจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ และกรมสำรวจสำมะโนประชากรและสถิติของฮ่องกง ...
  relevance date