ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ปัญหาการขยายความเป็นเมือง [x]

ภาพยนตร์สารคดีสะท้อนชีวิตอาเซียน

... กรุงจาการ์้า ด้วยภาพยนตร์นานาชาติ 58 เรื่อง นำเสนอปัญหาการขยายความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาสังคมที่สำคัญในภูมิภาคนี้ อินโดนีเซีย จัดเทศกาลภาพยนตร์สารคดีเชียตะวนออกฉียง้ ช็อปช็อท ณ กรุงจาการ์้า ด้วยภาพยนตร์นานาชาติ ...
  relevance date