ค้นหา

 
Found: 17
Where: tags — ประเทศเพื่อนบ้าน [x]

ครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 6 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนสุราษฎ์ธานี ...

... และโรงเรียนสุราษฎ์ธานี จังหวัดสุราษฎ์ธานี (มีนักเรียนเข้าฟังจำนวน 400 คน) ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการฯ นั้น นอกจากจะเป็นการแนะนำบทบาทของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศอาเซียนดั้งเดิม และประเทศยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ/Quiz ...

ครงการเยาวชนเพื่อนมิตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

... อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเป็นประธาน และผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ผู้แทนสมาคมมิตรภาพไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โครงการฯ ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยได้วางพื้นฐานความสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย ...

ครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 6 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนสุราษฎ์ธานี ...

... และโรงเรียนสุราษฎ์ธานี จังหวัดสุราษฎ์ธานี (มีนักเรียนเข้าฟังจำนวน 400 คน) ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการฯ นั้น นอกจากจะเป็นการแนะนำบทบาทของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศอาเซียนดั้งเดิม และประเทศยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ/Quiz ...

คณะเยาวชนมาเลเซีย เชื้อสายไทย เดินทางมาร่วมกิจกรรมในไทยภายใต้โครงการเยาวชนสยามเยือนถิ่นมาตุภูมิ

... จำนวนกว่า 70 คน ซึ่งได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมในไทยภายใต้โครงการเยาวชนสยามเยือนถิ่นมาตุภูมิ โครงการเยาวชนสยามเยือนถิ่นมาตุภูมิเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนมาเลเซียเชื้อสายไทยได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและความเป็นไทย เพื่อให้สามารถเป็นตัวแทนแสดงคุณลักษณะที่ดีงามของไทยให้ประเทศเพื่อนบ้านได้ประจักษ์โดยนอกเหนือจากการเยี่ยมชมกระทรวงการต่างประเทศแล้ว น้อง ๆ บางส่วนยังมีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ ...

ครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 7 ที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ...

... ประจำปี 2560 ที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560           ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ นอกจากจะเป็นการแนะนำบทบาทของกรมเอเชียตะวันออกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศอาเซียนดั้งเดิม และประเทศยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ...

กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีเปิดและส่งมอบโครงการให้ความช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาระบบน้ำประปา เมืองไซบุลี แขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว

... มานะทัตกงสุล เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดและส่งมอบโครงการให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาระบบน้ำประปา ... ... ซึ่งเป็นโครงการความช่วยเหลือของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ. - NEDA) กระทรวงการคลัง ...

โครงการกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำรุ่นใหม่จากประเทศเวียดนาม Young Leadership Project 2014

... รวมทั้งสถานการณ์ทางการเมืองของไทย และความร่วมมือในภูมิภาคภายใต้กรอบอาเซียน โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Young Leadership Project 2014 ซึ่งกระทรวง การต่างประเทศจะดำเนินกับประเทศเพื่อนบ้าน และได้เชิญผู้นำรุ่นใหม่จากเมียนมาร์และ สปป.ลาวเข้าร่วมโครงการแล้ว และจะเชิญผู้แทนจากกัมพูชาเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในโอกาสต่อไป ...

ไทย-เมียนมา กระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ

... ระหว่างไทยกับเมียนมาอันมีรากฐานมาจากการเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเกี่ยวพันกันด้านความมั่นคงอย่างแยกไม่ออก ... ... ภายในปี 2565 และยืนยันความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายให้มีความคืบหน้า ...

บอร์กโดซ์แห่งบูรพาทิศ ทำความรู้จักเขตปกครองตนเองหงเหอ ดาวรุ่งจากมณฑลยูนนาน : โอกาสของไทยในอนาคต

... เน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัย ย่านการค้า และเมืองโบราณ และโครงการ Huquan Lake Ecological Park ลงทุนโดย Hongyuan Honghe Group เจ้าของอุตสาหกรรมยาสูบรายใหญ่ในเขตฯ ... ... แม้ว่ามณฑลยูนนานจะอยู่ในฝั่งตะวันตกของจีนที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล แต่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศทั้งเมียนมา ลาว และเวียดนาม ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date