ค้นหา

 
Found: 8
Where: tags — ประชุม [x]

สถานเอกอัครราชทูตสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสกาหอการค้าต่างประเทศในเมียนมา

... TBAM จะมีกับสภาหอการค้าต่างประเทศในเมียนมาได้ โดยมีผู้แทนจากสภาหอการค้า 4 แห่ง เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ สภาหอการค้าอังกฤษในเมียนมา (British Chamber of Commerce Myanmar) สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมฝรั่งเศส-เมียนมา (French Myanmar Chamber of Commerce & Industry) สภาหอการค้าสหภาพยุโรปในเมียนมา ...

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 8 ที่โรงแรมแชงกรีล่า จ.เชียงใหม่

... และนายวันนะ หม่อง ลวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเมียนมา ในการประชุม สองฝ่ายได้ทบทวนกิจกรรมความร่วมมือที่กำลังดำเนินการร่วมกัน และหาแนวทางในการเพิ่มพูนความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติ ...

ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาไทย-เมียนมา

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา ได้ร่วมลงนามในความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาไทย-เมียนมา สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 8 ที่โรงแรมแชงกรีล่า ...

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการในฐานะผู้แทนพิเศษของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

... นอกจากนั้นยังหารือด้านการพัฒนาเยาวชนด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้กล่าวถึงข้อคิดการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วม (JCR) ไทย – เมียนมา เช่นเดียวกับที่ไทยมีกับประเทศเพื่อนบ้าน อื่น ๆ ซึ่งนางออง ซาน ซู จี ขอรับไปหารือแต่ก็พร้อมสนับสนุน ...

การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประเทศในภูมิภาคอินโดจีน (กัมพูชา ลาว และเวียดนาม) และเมียนมา หรือ CLMV ครั้งที่ 7 ที่เมืองมัณฑะเลย์และเมืองปิ่นอูลิน ประเทศเมียนมา

... และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี (University of Technology) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของเมียนมา โดยได้รับการสนับสนุนภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน – เกาหลีใต้ สำหรับการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำประเทศ CLMV ครั้งต่อไป มีกำหนดจะจัดที่ สปป.ลาว โดยสถานกงสุลใหญ่ ...

ผลการหารือระหว่างปลัดกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาในฐานะประธานอาเซียนเกี่ยวกับพัฒนาการของสถานการณ์การเมืองไทย

... และย้ำถึงบทบาทสำคัญที่ไทยจะยังดำเนินต่อไปในภูมิภาค โดยเฉพาะในด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ และการเข้าร่วมกรอบการประชุมสำคัญต่าง ๆ โดยปลัดกระทรวงฯ ได้ขอให้เมียนมาในฐานะประธานอาเซียนให้การสนับสนุนการดำเนินการของไทยต่อไป ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาแสดงความเข้าใจสถานการณ์ของไทย ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

... รัฐมนตรีขิ่น หม่อง โช ยังได้มีโอกาสพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของไทยในการประชุมทวิภาคี และพบหารือกับภาคเอกชนไทยในงาน Dinner Talk “เปิดใจรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเมียนมา” ซึ่งจัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยรัฐมนตรีขิ่น หม่อง โช ได้กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลเมียนมาในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการสนับสนุนการร่วมทุนระหว่างรัฐวิสาหกิจกับภาคเอกชนเมียนมา ...
Myanmar

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 24 ณ เนปิดอว์

... เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 24 ภายใต้หัวข้อ " Moving Forward in Unity to a Peaceful and Prosperous Community " ณ เนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ ผู้นำจากประเทศอาเซียนได้ทบทวนแผนการมุ่งเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเน้นย้ำประเด็นสำคัญต่าง ...
  relevance date