ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — บันทึกประวัติความสัมพันธ์ไทย- ลาว [x]

บันทึกประวัติความสัมพันธ์ไทย-ลาว

... ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ลาว และยังเป็นปีที่ 40 แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ... ... กรมเอเชียตะวันออกร่วมกับสำนักพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ได้จัดทำบทความพิเศษ " บันทึกประวัติความสัมพันธ์ไทย- ลาว " ขึ้น เพื่อแสดงถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ ...
  relevance date