ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — บทความ [x]

บทความเส้นทางสายไหมทางทะเ (Maritime Silk Road) ในยุคสีจิ้นผิง

... แห่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมเสวนา ได้เขียนบทความวิเคราะห์ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเลของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ... ... ทวีปแอฟริกาและยุโรป ซึ่งเรียกว่า "เส้นทางสายไหมทางทะเ" (Maritime Silk Road) โดยเฉพาะในสมัยราชวงศ์ซ่ง นับเป็นยุคที่การค้าเส้นทางสายไหมทางทะเเจริญรุ่งเรืองที่สุดของจีน ...
  relevance date