ค้นหา

 
Found: 10
Where: tags — บทความ [x]

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

... พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทาง eastasiawatch ขอนำเสนอบทความเรื่องนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ... ... พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 1.1 ภาพรวม 1.1.1 ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา จีนเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ ...

บทความเส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) ในยุคสีจิ้นผิง

... "Forging China-Asean Community of Common Destiny, Building a Maritime Silk Road of 21st Century" โดย รศ.ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมเสวนา ได้เขียนบทความวิเคราะห์ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเลของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ดังนี้ ในวันที่ ...

ทัศนะจากการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “Regional Outlook Forum 2018: Trends, Uncertainties, Opportunities” จัดโดยสถาบัน ISEAS Yusof Ishak สิงคโปร์

... เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง บทความนี้มุ่งนำเสนอมุมมองและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ ... ... ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (โดยเฉพาะสหรัฐฯ – จีน) ซึ่งมีนัยสำคัญต่อการเมืองและความมั่นคงภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ...

โอกาสธุรกิจไทยในยูนนาน : กล้วยไม้ไทย (1) ตอน รู้จักโตว่หนาน...ตลาดการค้ากล้วยไม้ไทยในนครคุนหมิง

... ซึ่งเป็นตลาดการค้าดอกไม้สดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และยังสามารถเป็นประตูการค้ากล้วยไม้ไทยสู่มณฑลในภาคตะวันตกของจีน อ่านบทความ คลิก ขอบคุณบทความจาก : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง ขอบคุณรูปภาพจาก : http://53010211132....

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 4 (ตอนสุดท้าย) โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน

หลังจากที่เราได้นำเสนอบทความในหัวข้อนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีนไปถึง 3 ตอนด้วยกันแล้ว วันนัี้จึงขอนำเสนอบทความในตอนสุดท้ายคือ ...

ออกงานแฟร์จีนอย่างไร ให้ช่วยเศรษฐกิจไทย ได้ลุ้นจับคู่ธุรกิจ

... ได้ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ผู้ประกอบการไทยตระหนักเกี่ยวกับการพิจารณาเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่มีคุณภาพในจีน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความนี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเตือนให้ผู้ประกอบการไทยพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ...

บอร์กโดซ์แห่งบูรพาทิศ ทำความรู้จักเขตปกครองตนเองหงเหอ ดาวรุ่งจากมณฑลยูนนาน : โอกาสของไทยในอนาคต

... แบรนด์ "ยูนนานหง" เป็นที่ยอมรับในสมาคมไวน์จีน ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับจากฝรั่งเศส ... ... กลายเป็นตัวเลือกหลักสำหรับนักดื่มไวน์ไทยในไม่ช้า ที่มา : ข้อมูลจากบทความของศูนย์ข้อมูลของธุรกิจไทยในจีน  เว็บไซต์ ...

แนวคิดอินโด – แปซิฟิก (Free and Open Indo - Pacific)

... มหาสมุทรอินเดียจะเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจในอนาคต บทความนี้จะวิเคราะห์ว่า ผู้เล่น (players) ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศที่สำคัญขณะนี้มีมุมมองและเล็งเห็นผลประโยชน์อย่างไรจาก ... ... เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการเมืองที่ต้องการให้สหรัฐฯ เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคในบริบทที่จีนได้แผ่ขยายอิทธิพลในภูมิภาคมากขึ้นเรื่อย ...

แนวคิดอินโด – แปซิฟิก (Free and Open Indo - Pacific)

... มหาสมุทรอินเดียจะเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจในอนาคต บทความนี้จะวิเคราะห์ว่า ผู้เล่น (players) ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศที่สำคัญขณะนี้มีมุมมองและเล็งเห็นผลประโยชน์อย่างไรจาก ... ... เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการเมืองที่ต้องการให้สหรัฐฯ เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคในบริบทที่จีนได้แผ่ขยายอิทธิพลในภูมิภาคมากขึ้นเรื่อย ...

พฤติกรรมการบริโภคของชาวเฉิงตูที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้

... เครื่องประดับและของตกแต่งบ้าน จึงเกิดเป็นโอกาสในการเข้ามาขยายตลาดสินค้าไทยคุณภาพในตลาดผู้บริโภคชาวเฉิงตู กอปรกับบทความพฤติกรรมการบริโภคของชาวเฉิงตูที่ทางศูนย์บีไอซี นครเฉิงตู ได้เรียบเรียงมาให้ทุกท่านได้รับทราบและทำความเข้าใจ ...
  relevance date