ค้นหา

 
Found: 6
Where: tags — นักลงทุน [x]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทยใเมียนมา จัดงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ “Myanmar Insight 2017”

... สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง โดยความร่วมมือกับสมาคมนักธุรกิจไทยใเมียนมา (TBAM) ได้ร่วมจัดงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ ... ...     งานสัมมนาฯ ได้รับการตอบรับที่ดี เนื่องจากักลงทุนไทยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจใเมียนมาอย่างครอบคลุมทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและเมียนมาในบรรยากาศที่เป็นกัเอง
Myanmar

กรมเอเชียตะวันออก ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งานเสวนา "โอกาสและความท้าทายในการค้า และการลงทุนกับประเทศเวียดนาม - จากกูรู"

เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ กธุรกิจและักลงทุน เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมการขยายตลาดการค้า และการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ...

สถานเอกอัครราชทูตสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสกาหอการค้าต่างประเทศใเมียนมา

... ได้เป็นประธานเปิดการประชุม Chamber Connect ครั้งที่ 1 ของสมาคมนักธุรกิจไทยใเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar – TBAM) ที่สถานเอกอัครราชทูต ... ... เพื่อเกื้อกูลกัในด้านองค์ความรู้ และการพัฒนาศักยภาพของักลงทุนต่างชาติใ       เมียนมา รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของเมียนมาและประเทศต่าง ...

สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับ JETRO ขอเชิญนักธุรกิจไทย ักลงทุน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมนาแนะนำโอกาสและตอบปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการธุรกิจในประเทศญี่ปุ่ ...

... ญี่ปุ่นมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศอย่างกว้างขวางเพื่อเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้เศรษฐกิจภายในประเทศ ภายใต้ Abenomics ซึ่งในส่วนของไทย มีนักธุรกิจให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในหลายสาขาอย่างต่อเนื่อง ... ... สูงเป็นอันดับสองในอาเซีัยน และอันดับที่ 12 ในกลุ่มักลงทุนต่างชาติทั้งหมด โดยคำนึงถึงพัฒนาการข้างต้ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียวจึงมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนด้านสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจคุ้มครองผลประโยชน์ให้กับภาคเอกชนไทยในญี่ปุ่ ...

ทีมประเทศไทยร่วมผลักดั SMEs ไทย รุกตลาดเมียนมา

... พร้อมด้วยนายผกายเนติ์ เล่งอี้ ผู้อำนวยการสำักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ... ... โดยคณะยังมีกำหนดการทำกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Matching) กับนักธุรกิจเมียนมา การเข้าพบหน่วยงานด้านการค้าและการลงทุนของเมียนมา... ... เพื่อป้องกัและลดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้กับักลงทุนจากไทย ควบคู่กัไปด้วย
Myanmar

เวทีหารือ Thailand - Cambodia Business Forum ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

... นายกรัฐมนตรีและการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat - JCR) ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 2 โดยมีนักธุรกิจและผู้แทนหน่วยงานของรัฐ ทั้งไทยและกัมพูชา เข้าร่วมกว่า 400 คน และสื่อมวลชนอีกกว่า 100 คน  ใเวทีหารือฯ สมเด็จฯ ฮุน เซนได้แสดงปาฐกถาครั้งประวัติศาสตร์ เพื่อแสดงวิสัยทัศน์กับักลงทุนไทยใโอกาสฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-กัมพูชาครบรอบ ...
  relevance date