ค้นหา

 
Found: 10
Where: tags — นักธุรกิจไทย [x]

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พบปะกับนักธุรกิจไทยและบรรยายหัวข้อ "เขตทดลองการค้าเสรีนครเซี่ยงไฮ้กับโอกาสและปัญหาของธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลใกล้เคียง"

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้พบปะกับนักธุรกิจไทย ที่เข้าร่วมงานเสวนาทางเศรษฐกิจ "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด: วางหมากธุรกิจกับยอดกุนซือ ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา จัดงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ “Myanmar Insight 2017”

              เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง โดยความร่วมมือกับสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (TBAM) ได้ร่วมจัดงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ "Myanmar Insight 2017" ที่โรงแรม Sofitel Sukhumvit เพื่อเป็นเวทีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายด้านเศรษฐกิจของเมียนมาที่เป็นทันสมัย ...
Myanmar

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 4 (ตอนสุดท้าย) โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน

... หลังจากที่เราได้นำเสนอบทความในหัวข้อนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีนไปถึง 3 ตอนด้วยกันแล้ว ... ... โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน โอกาสและอุปสรรคสำหรับนักธุรกิจไทย ภายใต้สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันและนโยบาย ...

เส้นทางเศรษฐกิจ "R3A+" : ผ่าน สปป. ลาว สู่ประเทศไทย (ตอนที่ 2)

... จึงจะเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ของตนเองที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ”   ภาพซ้าย คุณพศินฯ เป็นตัวแทนนักธุรกิจไทยขึ้นกล่าวในงาน “สัปดาห์ผลไม้ไทย” ... ... เพื่อหารือถึงโอกาสในการขยายการค้าและขยายลงทุนผ่านเส้นเศรษฐกิจ R3A ให้กับผู้ประกอบการของไทย นางขวัญนภา ...
R3A R3A+

เอกอัครราชทูตนำสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทารวงอุตสาหกรรมเมียนมา

... และหารือรายละเอียดเกี่ยวกับลู่ทางการสร้างหุ้นส่วนกับรัฐวิสาหกิจเมียนมา                 คณะสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาประกอบด้วยผู้แทนคณะกรรมการสมาคมฯ ... ... เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดด้านเศรษฐกิจ และผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองประเทศ โดยคำนึงว่ายังมีโอกาสด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ...
Myanmar

เมียนมา : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติของไทย

... ไทยจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปทำธุรกิจในเมียนมาอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม และประธานาธิบดีเมียนมาก็พร้อมที่จะดูแลนักธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในเมียนมาให้ได้รับความสะดวกด้วยเช่นกัน  ... ... นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า แรงงานเมียนมาเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย โดยไทยจะให้การคุ้มครองดูแลแรงงานเมียนมาตามกฎหมายไทย ...
Myanmar

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ขยายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยกับรัฐบาลภาคมัณฑะเลย์

... สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้สนับสนุนการหารือระหว่างนักธุรกิจไทยกับภาครัฐของเมียนมาในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้นักธุรกิจไทยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจ และโอกาสการค้าการลงทุนจากผู้กำหนดนโยบายของฝ่ายเมียนมาโดยตรง รวมทั้งลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมด้านธุรกิจโดยตนเอง ...
Myanmar

ตลาดน้ำ Cai Rang เศรษฐกิจแห่งแม่น้ำโขง

... เพื่อศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของนครในบริเวณดังกล่าว ... ... พบว่า บริเวณภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงนั้นมีนักธุรกิจไทยมาลงทุนในภูมิภาคนี้ถึง 88 โครงการ ...
Vietnam

สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับ JETRO ขอเชิญนักธุรกิจไทย นักลงทุน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมนาแนะนำโอกาสและตอบปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น ...

... สามารถดาวน์โหลดใบตอบรับเข้าร่วมงานได้ ที่นี่   และสามารถส่งใบตอบรับได้ที่ นางบุณฑริกา คิตาโนะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ ที่อีเมล์ boontarika@thaiembassy.jp หมายเลขโทรศัพท์ 03 5789 2433 ภายในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง นำนักธุรกิจไทยไปพบหารือกับหน่วยงานเศรษฐกิจของเมียนมาที่เนปิดอว์

... Garden กรุงเนปิดอว์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้นักธุรกิจไทยได้ทำความรู้จักกับผู้กำหนดนโยบาย ... ... รวมทั้งโอกาสการลงทุนของไทย และทิศทางของนโยบายด้านเศรษฐกิจในอนาคต  ในการหารือ ฝ่ายเมียนมายืนยันนโยบายต้อนรับการลงทุนจากต่างประเทศ ...
  relevance date