ค้นหา

 
Found: 26
Where: tags — นักธุรกิจไทย [x]

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดงานสัมมนานักธุรกิจทยเซี่ยงไฮ้ ประจำปี 2557 หัวข้อ "E-commerce : โอกาสทองที่ธุรกิจไทยน่าลอง"

... สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดงานสัมมนานักธุรกิจทยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลใเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ ... ... งานสัมมนานักธุรกิจทยเป็นกิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ และศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) ณ นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีกำหนดจัดเป็นประจำทุกปี ...

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พบปะกับนักธุรกิจทยและบรรยายหัวข้อ "เขตทดลองการค้าเสรีนครเซี่ยงไฮ้กับโอกาสและปัญหาของธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลใกล้เคียง"

... กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้พบปะกับนักธุรกิจทย ที่เข้าร่วมงานเสวนาทางเศรษฐกิจ... ... "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด: วางหมากธุรกิจกับยอดกุนซือ... ... กรุงเทพมหานคร และบรรยายให้ความรู้แก่กธุรกิจไทยภายใต้หัวข้อ "เขตทดลองการค้าเสรีนครเซียงไฮ้กับโอกาสและปัญหาของธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลใกล้เคียง"...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ำคณะนักธุรกิจไทยร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 นายกฤต ไกรจิตติ ในฐานะผู้อุปถัมภ์สภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย ได้ำคณะนักธุรกิจไทยที่เดินทางเยือนมาเลเซียตามโครงการของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศมาเลเซีย ...

เอกอัครราชทูตนำคณะนักธุรกิจทยเข้าพบหารือกับภาครัฐและภาคเอกชนรัฐกะเหรี่ยง

... เพื่อรับฟังนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลรัฐกะเหรี่ยง และสาขาที่รัฐกะเหรี่ยงให้ความสำคัญ รวมทั้งศึกษาโอกาสความร่วมมือของนักธุรกิจทยในรัฐกะเหรี่ยง ตลอดจนเปิดโอกาสให้กธุรกิจทยได้ำเสนอสินค้าและบริการที่รัฐกะเหรี่ยงให้ความสนใจ
Myanmar

งานสัมมนานักธุรกิจทยในนครเซี่ยงไฮ้ประจำปี 2557 หัวข้อ "E-commerce: โอกาสทองที่ธุรกิจไทยน่าลอง"

งานสัมมนานักธุรกิจทยในนครเซี่ยงไฮ้ประจำปี ... ... และถ่ายทอดการทำธุรกิจร้านค้าออนไลน์ของนายสันติพงษ์ มนัสช่วง และ .ส. Clair Qin บริษัท Qin Wei Trading (Shanghai) ... ... สามารถตอบสนองความต้องการทุเรียนไทยให้แก่ลูกค้าจนสินค้าหมดคลังจำนวน ... ... ไม่เพียงแต่สร้างช่องทางให้กธุรกิจทยได้พบกับลูกค้าเท่านั้ ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง กธุรกิจทยไปพบหารือกับหน่วยงานเศรษฐกิจของเมียนมาที่เนปิดอว์

... นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ำสมาชิกสมาคมนักธุรกิจทยเมียนมา (TBAM) จำนวน ๒๒ คน เข้าพบและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจของเมียนมาจากนาย ... ... กรุงเนปิดอว์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้กธุรกิจทยได้ทำความรู้จักกับผู้กำหนดนโยบาย (policy maker) ด้านเศรษฐกิจของเมียนมา ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจทยเมียนมา จัดงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ “Myanmar Insight 2017”

... กรุงย่างกุ้ง โดยความร่วมมือกับสมาคมนักธุรกิจทยเมียนมา (TBAM) ได้ร่วมจัดงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ... ... ตลอดจนการสนับสนุนจากภาครัฐและสมาคมนักธุรกิจทยฯ แก่กธุรกิจไทยที่สนใจจะลงทุนใเมียนมา... ... ได้รับการตอบรับที่ดี เนื่องจากนักลงทุนไทยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจใเมียนมาอย่างครอบคลุมทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและเมียนมาในบรรยากาศที่เป็นกัเอง
Myanmar

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ขยายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยกับรัฐบาลภาคมัณฑะเลย์

... พลังงานทางเลือก เช่ แสงอาทิตย์                  ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้สนับสนุนการหารือระหว่างนักธุรกิจไทยกับภาครัฐของเมียนมาในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้กธุรกิจทยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจ และโอกาสการค้าการลงทุนจากผู้กำหนดนโยบายของฝ่ายเมียนมาโดยตรง ...
Myanmar

งาน Lao - Thai Business Forum 2017

... อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตนายกสมาคมไทย - ลาว เพื่อมิตรภาพ ระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายสะเหลิมไซฯ เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ว่า ประสงค์จะให้นายอาสาฯ ำคณะนักธุรกิจทยเยือน สปป. ลาว เพื่อเพิ่มปริมาณการลงทุนของไทย ...

สถานเอกอัครราชทูตสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสกาหอการค้าต่างประเทศใเมียนมา

... ได้เป็นประธานเปิดการประชุม Chamber Connect ครั้งที่ 1 ของสมาคมนักธุรกิจทยเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar – TBAM) ที่สถานเอกอัครราชทูต ... ... รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของเมียนมาและประเทศต่าง ๆ ร่วมกัทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับเมียนมา ...
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date