ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — นักธุรกิจไทย [x] สัมมนา [x]

งานสัมมนานักธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ้ประจำปี 2557 หัวข้อ "E-commerce: โอกาสทองที่ธุรกิจไทยน่าลอง"

... เมษายน 2557 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้มีการจัดสัมมนานักธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ้ประจำปี 2557 ในหัวข้อ ... ... ผ่านมุมมองบของบริษัทขนาดใหญ่ ดังนี้ 1. สถานการณ์และแนวโน้มตลาด E-commerce จีน 1.1 สภาพสังคมจีนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ...

การประชุมเศรษฐกิจไทย - เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 1

... ได้กล่าวย้ำถึงความสัมพันธ์ไทย - จีนในปัจจุบัน และเชื่อมั่นว่าไทยและจีนจะสามารถพัฒนา... ... ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มของเศรษฐกิจจีนและข้อแนะนำแก่นักธุรกิจไทยว่า ภาคเอกชนไทยควรเร่งปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่... ... ซึ่งจะช่วยขยายตลาดในจีนได้อย่างรวดเร็ว บรรยากาศงานสัมมนา  (ที่มา; https://goo.gl/SG6au1)                ...

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดงานสัมมนานักธุรกิจไทยในเซี่ยงไฮ้ ประจำปี 2557 หัวข้อ "E-commerce : โอกาสทองที่ธุรกิจไทยน่าลอง"

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดงานสัมมนานักธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “E-commerce ...
  relevance date