ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — นครซีอาน [x]

การผลักดันโครงการด้านเศรษฐกิจภายใต้นโยบายเส้นทางสายไหมของนครซีอาน

... ที่ได้เปิดเที่ยวขบวนขนส่งสินค้าในการตรวจปล่อยสินค้าจุดเดียวไปยังคาซัคสถาน โดยรัฐบาลนครซีอานได้ประกาศจัดตั้งโครงการขึ้น เพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางการขนส่งสินค้าและวิสัยทัศน์ในอนาคต เพื่อเป็นอีกจุดเชื่อมโยงเส้นทางสายไหมทางบก (เอเชียกลาง) กับเส้นทางสายไหมทางทะเล(อาซียน) อาทิ โครงการเส้นทางรถไฟความเร็วสูงหลานโจวกับซินเจียง ...
  relevance date