ค้นหา

 
Found: 15
Where: tags — ธุรกิจ [x]

นายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... ขอเรียนว่าในการเยือนไทยครั้งนี้ ท่านประธานาธิบดีได้นาคณะภาคเอกชนจากเกาหลี้จำนวนกว่า ๒๐๐ คนมาเข้าร่วมงานสัมมนาทางธุรกิจไทย -เกาหลี้ ซึ่งท่านประธานาธิบดีและผมจะร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในงานช่วงบ่ายนี้            เมื่อสักครู่ท่านประธานาธิบดีและผมได้พบปะหารือกันแบบเ็มคณะ ...

ผลกระทบจากโศกนาฏกรรมเรือเซวอลอัปปาง

... อีกทั้งจะพิจารณาลงโทษผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเ็มที่โดยไม่รอช้าไม่ว่าจะเป็นลูกเรือ ผู้ดำเนินธุรกิจ หรือผู้ควบคุมกฎหมาย” และเมื่อ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา ... ... จะแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มบทลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกันนี้ กล่าวคือ ทางรัฐบาลเกาหลี้จะมีการออกกฎหมายด้านความปลอดภัยในด้านการคมนาคมและการขนส่งอย่างรัดกุมมากขึ้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ...

กาหลี้ : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านของไทย

... อุน-กยู (H.E. Mr. Paik Un-gyu) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงานของเกาหลี้ ได้นำคณะนักธุรกิจกาหลี้จำนวน 180 คนจาก 120 บริษัท เยือนไทย อาทิ Samsung Electronics, LG Electronics, Hyundai Motors, Lotte Chemical, POSCO, Korea Telecom เป็นต้น เพื่อแสวงหาโอกาสและลู่ทาง ...

ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลี้)

... แ่อาจต้องใช้เวลาเพื่อปรับโครงสร้างรัฐบาลก่อนจะจัดการประชุม confirmation hearing เพื่อแ่งตั้งคณะรัฐมนตรีโดยรัฐสภา ซึ่งปกติจะใช้เวลามากกว่า... ...        1 สร้างความโปร่งใสของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (Chaebol) จัดเก็บภาษีเพิ่มจากผู้มีรายได้สูง... ... นโยบายต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) โดยเน้นการกลับไปเจรจาตรงกับเกาหลีเหนือ...
South Korea

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลี้"

... และความเป็นไปได้ที่ไทยจะตั้งโรงงานผลิตและส่งขายในแหล่งวัตถุดิบในเกาหลี้ นอกจากนี้ นายวิศิษฐ์ฯ ยังให้ความคิดเห็นว่า ธุรกิจกาหลี้ที่เข้ามาลงทุนในไทยมักจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กและมีค่อนข้างน้อย ซึ่งหากเราสามารถส่งเสริมให้บริษัทใหญ่สามารถเข้ามาลงทุนได้ ...

ผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมเยียนชุมชนไทยในเกาหลี

... รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งทำให้คณะผู้แทนฯ รวมทั้ง... ... ได้รับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์่อการพัฒนางานด้านการกงสุลเพื่อการให้บริการแก่ชุมชนไทยได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น ... ... ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Korea Immigration Service) กระทรวงยุติธรรมเกาหลี้ เพื่อหารือและรับทราบสถานการณ์และภาพรวมของแรงงานไทยที่อาศัยอยู่ในเกาหลี้ในภาพรวม...

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

... ซูซูกิ ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ ได้นำคณะนักธุรกิจกลุ่ม SMEs มาศึกษาลู่ทางการลงทุนในไทย เมื่อวันที่ ... ... นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาไทยจำนวน 1.54 ล้านคน มากเป็นอันดับ 5 รองจากจีน มาเลเซีย เกาหลี้ และ สปป. ลาว     ----------------------- ทีมประชาสัมพันธ์ กรมเอเชียตะวันออก ...

สำรวจ Tang West Market โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในนครซีอาน

... พร้อมศึกษาโอกาสของวิสาหกิจไทยใน Tang West Market ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ... ... ตลาดแห่งนี้ได้กลายเป็นสะพานแห่งอารยธรรมที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วิถีชีวิตและองค์ความรู้่าง ๆ ระหว่างอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก... ... เป็นพื้นที่การค้าที่จำลองรูปแบบมาจากย่านการค้ายุคโบราณของอารยธรรมเอเชียตะวันออกไกล (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) ซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดหรือต้นทางเส้นทางสายไหม...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

... พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 1.1 ภาพรวม 1.1.1 ั้งแ่ปี 2553 เป็นต้นมา จีนเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ... ... ล้านคนในอีก 2 ปีข้างหน้า ส่งผลให้ธุรกิจ e-commerce และ การระดมทุนทางอินเตอร์เน็เติบโได้อย่างรวดเร็ว... ... ได้แก่ สหภาพยุโรป อาเซียน และเกาหลี้(ไทยเป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่...

อินโดนีเซียดันอุตฯไข่มุกผงาดเวทีโลก

... จะเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตไข่มุกรายใหญ่สุดของโลก แ่ผู้เชี่ยวชาญก็เห็นว่า มีความจำเป็นที่ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใ้แห่งนี้... ... เพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไข่มุกต่อภาคธุรกิจ อินโดนีเซียมีศูนย์กลางการผลิตไข่มุกทะเลใ้อยู่ในน่านน้ำหลายจังหวัด... ... ส่วนไข่มุกอินโดนีเซียนั้นส่งออกไปยังญี่ปุ่น ฮ่องกง ออสเตรเลีย เกาหลี้ ไทย สวิตเซอร์แลนด์ อินเดีย...
Pages: 1 2 Next
  relevance date