ค้นหา

 
Found: 37
Where: tags — ธุรกิจ [x]

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดงานสัมมนานัธุรกิจทยเซี่ยงไฮ้ ประจำปี 2557 หัวข้อ "E-commerce : โอกาสทองที่ธุรกิจไทยน่าลอง"

... สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดงานสัมมนานัธุรกิจทยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลใเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “E-commerce : โอกาสทองที่ธุรกิจไทยน่าลอง” ที่โรงแรม Renaissance Shanghai Yangtze โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก ...

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พบปะกับนัธุรกิจทยและบรรยายหัวข้อ "เขตทดลองการค้าเสรีนครเซี่ยงไฮ้กับโอกาสและปัญหาของธุรกิจทยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลใกล้เคียง"

... โรงแรม Landmark กรุงเทพมหานคร และบรรยายให้ความรู้แก่ธุรกิจไทยภายใต้หัวข้อ "เขตทดลองการค้าเสรีนครเซียงไฮ้กับโอกาสและปัญหาของธุรกิจทยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลใกล้เคียง" กงสุลใหญ่ฯ ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ำคณะนัธุรกิจไทยร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 นายกฤต ไกรจิตติ ในฐานะผู้อุปถัมภ์สภาธุรกิจทย-มาเลเซีย ได้ำคณะนัธุรกิจไทยที่เดินทางเยือนมาเลเซียตามโครงการของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศมาเลเซีย ...

เอกอัครราชทูตนำคณะนัธุรกิจทยเข้าพบหารือกับภาครัฐและภาคเอกชนรัฐกะเหรี่ยง

               เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ำคณะนัธุรกิจทย จำนวน 16 คน เข้าเยี่ยมคารวะนาง Nang Khin Htwe Myint มุขมนตรี รัฐกะเหรี่ยง และนาย Saw Han Aye ประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมรัฐกะเหรี่ยง ...
Myanmar

งานสัมมนานัธุรกิจทยในนครเซี่ยงไฮ้ประจำปี 2557 หัวข้อ "E-commerce: โอกาสทองที่ธุรกิจไทยน่าลอง"

... เป็นการลดต้นทุนของผู้ประกอบการโดยไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าร้าน แต่สามารถขายสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ Taobao.com 1.3 ตลาด E-commerce ไม่เพียงแต่สร้างช่องทางให้ธุรกิจทยได้พบกับลูกค้าเท่านั้ (Business-to-Customer) แต่ยังส่งเสริมให้เกิดการพบกันระหว่างธุรกิจไทยกับธุรกิจจีน (Business-to-Business) เป็โอกาสให้สามารถดำเนินบทบาท Supplier ให้ผู้ประกอบการจีนกระจายสินค้ายี่ห้อของตนเองออกไปสู่ตลาดจีนได้กว้างมากขึ้ ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ธุรกิจทยไปพบหารือกับหน่วยงานเศรษฐกิจของเมียนมาที่เนปิดอว์

... Garden กรุงเนปิดอว์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้ธุรกิจทยได้ทำความรู้จักกับผู้กำหนดนโยบาย (policy maker) ด้านเศรษฐกิจของเมียนมา ... ... รับทราบรายละเอียดของนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนด้านธุรกิจ และ 3) หารือเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือ รวมทั้งโอกาสการลงทุนของไทย ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสมาคมนัธุรกิจทยเมียนมา จัดงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ “Myanmar Insight 2017”

... รวมทั้งโอกาสการค้าการลงทุน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนไทยที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจเมียนมา ตลอดจนการสนับสนุนจากภาครัฐและสมาคมนัธุรกิจทยฯ แก่ธุรกิจไทยที่สนใจจะลงทุนใเมียนมา โดยมีผู้เข้าร่วมราว 500 คน                 นายวีระศักดิ์ ...
Myanmar

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ขยายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยกับรัฐบาลภาคมัณฑะเลย์

... ได้สนับสนุนการหารือระหว่างนัธุรกิจไทยกับภาครัฐของเมียนมาในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจทยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจ และโอกาสการค้าการลงทุนจากผู้กำหนดนโยบายของฝ่ายเมียนมาโดยตรง รวมทั้งลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมด้านธุรกิจโดยตนเอง ตลอดจนสร้างเครือข่ายกับฝ่ายเมียนมาเพื่อการหารือและการประสานงานต่อไปในอนาคต 
Myanmar

งาน Lao - Thai Business Forum 2017

... อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตนายกสมาคมไทย - ลาว เพื่อมิตรภาพ ระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายสะเหลิมไซฯ เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ว่า ประสงค์จะให้นายอาสาฯ ำคณะนัธุรกิจทยเยือน สปป. ลาว เพื่อเพิ่มปริมาณการลงทุนของไทย ...

สถานเอกอัครราชทูตสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสกาหอการค้าต่างประเทศใเมียนมา

... บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้เป็นประธานเปิดการประชุม Chamber Connect ครั้งที่ 1 ของสมาคมนัธุรกิจทยเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar – TBAM) ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ...
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date