ค้นหา

 
Found: 11
Where: tags — ธุรกิจไทย [x]

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

... มาจัดแสดงเป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมจาก อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสภาธุรกิจไทยลาว มาสร้างสีสันและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย 
ลาว Laos

งาน Lao - Thai Business Forum 2017

... ระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายสะเหลิมไซฯ เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ว่า ประสงค์จะให้นายอาสาฯ นำคณะนักธุรกิจไทยเยือน สปป. ลาว เพื่อเพิ่มปริมาณการลงทุนของไทยใน สปป. ลาว ให้เป็นอันดับ 1 บัดนี้ การหารือระหว่างท่านทั้งสองได้สัมฤทธิ์ผลแล้วมาเป็นงาน ...

เส้นทางเศรษฐกิจ "R3A+" : ผ่าน สปป. ลาว สู่ประเทศไทย (ตอนที่ 2)

... ต้องนำมุมมองความคิดทางธุรกิจของคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่มาบูรณาการเข้าด้วยกัน จึงจะเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ของตนเองที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ” พศิน อุตวงค์ นัธุรกิจไทย เจ้าของแบรนด์ “Mandarin Best” สปป.ลาว คือประเทศที่คั่นกลางระหว่างจีนและไทย ซึ่งเป็นจุดครึ่งทางและทางผ่านของเส้นทางขนส่ง ...
R3A R3A+

เส้นทางเศรษฐกิจ “R3A+” : จากเฉิงตูถึงบ่อหาน (ตอนที่ 1)

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู “ตลาดนครเฉิงตู เป็นตลาดที่ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูงกว่านครคุนหมิง ... ... เส้นทางการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ที่เชื่อมระหว่างประเทศ จีน ลาวและไทย ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการมานานกว่า ...
China Laos R3A R3A+

รู้จักยวี่ซี เมืองปริมณฑลที่มีศักยภาพของมณฑลยูนนาน

ที่มา ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ คุณหมิง              เมืองยวี่ซีตั้งอยู่ทางใต้ของนครคุนหมิง ... ... ซึ่งเป็นต้นทางของทางหลวงคุนหมิง-กรุงเทพฯ (R3A) ที่เชื่อมจีน-ลาว-ไทย และเส้นทางรถไฟสายคุนหมิง-ยวี่ซี-เหอโข่ว ...
China

บอร์กโดซ์แห่งบูรพาทิศ ทำความรู้จักเขตปกครองตนเองหงเหอ ดาวรุ่งจากมณฑลยูนนาน : โอกาสของไทยในอนาคต

... แต่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศทั้งเมียนมา ลาว และเวียดนาม จึงเป็นหนึ่งในมณฑลที่อยู่บนเส้นทางสายไหมตามยุทธศาสตร์ ... ... กลายเป็นตัวเลือกหลักสำหรับนักดื่มไวน์ไทยในไม่ช้า ที่มา : ข้อมูลจากบทความของศูนย์ข้อมูลของธุรกิจไทยในจีน  เว็บไซต์ http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/businessopportunity/detail....

การมอบทุนสนับสนุนสำหรับนักกีฬาพิการทางสายตาของเวียดนาม

... โดยผู้เข้าร่วมในพิธี  ได้แก่ นายทรรศิน มหามงคล รองประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA ) นาย  Huynh Minh Thien ประธาน HUFO   นาย ... ... Hoang Ngoc Hung ประธานสมาคมชาวเวียดนามโพ้นทะเล ในสปป. ลาว                 การมอบทุนนับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง ...

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดงาน Thai Community Family Day 2017

... สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ โดยความร่วมมือกับ สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม บริษัทเอกชนและห้างร้านไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล ... ... กงสุลใหญ่ลาวประจำนครโฮจิมินห์และภริยา ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ลาวฯ กงสุลใหญ่กัมพูชาประจำนครโฮจิมินห์ ประธานสมาคมชาวเวียดนามโพ้นทะเลในลาวและไทย ...
China

โครงการกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำรุ่นใหม่จากประเทศเวียดนาม Young Leadership Project 2014

... นายกสมาคมและผู้บริหารระดับสูงของสมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนามและสภาธุรกิจไทย - เวียดนาม นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามในประเทศไทย ... ... และได้เชิญผู้นำรุ่นใหม่จากเมียนมาร์และ สปป.ลาวเข้าร่วมโครงการแล้ว และจะเชิญผู้แทนจากกัมพูชาเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในโอกาสต่อไป ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 4 (ตอนสุดท้าย) โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน

... และเป็นผลให้วิสาหกิจจีนและต่างชาติย้ายฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่อาศัยแรงงานจำนวนมาก จากจีนไปยัง เมียนมา ลาว และกัมพูชา ในอีก 5-10 ข้างหน้า ซึ่งธุรกิจไทยอาจได้รับผลประโยชน์ทางอ้อม หากบริษัทจีนและบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในจีน เลือกย้ายฐานผลิตอุตสาหกรรมที่ใช้ทุนหนาแน่น ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date