ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ธุรกิจต่างชาติ [x]

่างชาติดีใจ!! Negative List เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ฉบับใหม่ให้สัญญาณ "เสรี" กว่าเดิม

... ประเทศ/เขตปกครองพิเศษที่เข้าลงทุนมากที่สุด ได้แก่ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา ไ้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น แคนาดา เกาหลี้ ออสเตรเลีย หมู่เกาะ British Virgin และเยอรมัน ตามลำดับ ซึ่งกว่าร้อยละ 92 ของธุรกิจต่างชาติที่เข้าลงทุนใหม่เป็นสาขาธุรกิจที่นอกเหนือจาก Negative List ฉบับเดิม (ข้อจำกัด/ข้อห้ามลงทุน ...
  relevance date