ค้นหา

 
Found: 14
Where: tags — ธุรกิจ [x] ไทย [x]

นายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... ขอเรียนว่าในการเยือนไทยครั้งนี้ ท่านประธานาธิบดีได้นาคณะภาคเอกชนจากเกาหลี้จำนวนกว่า ๒๐๐ คนมาเข้าร่วมงานสัมมนาทางธุรกิจไทย -เกาหลี้ ซึ่งท่านประธานาธิบดีและผมจะร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในงานช่วงบ่ายนี้            เมื่อสักครู่ท่านประธานาธิบดีและผมได้พบปะหารือกันแบบเ็มคณะ ...

ผลกระทบจากโศกนาฏกรรมเรือเซวอลอัปปาง

เหตุการณ์โศกนาฏกรรมเรือโดยสาร “เซวอล” ของเกาหลี้ได้อับปางลงบริเวณชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงใ้ของประเทศ ... ... อีกทั้งจะพิจารณาลงโทษผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเ็มที่โดยไม่รอช้าไม่ว่าจะเป็นลูกเรือ ผู้ดำเนินธุรกิจ หรือผู้ควบคุมกฎหมาย”... ... ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ จีน รวมทั้งไทย ได้แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์...

กาหลี้ : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านของไทย

... อุน-กยู (H.E. Mr. Paik Un-gyu) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงานของเกาหลี้ ได้นำคณะนักธุรกิจกาหลี้จำนวน 180 คนจาก 120 บริษัท เยือนไทย อาทิ Samsung Electronics, LG Electronics, Hyundai Motors, Lotte Chemical, POSCO, Korea Telecom เป็นต้น เพื่อแสวงหาโอกาสและลู่ทาง การขยายการค้าการลงทุนระหว่างกันในโอกาสครบรอบ ...

ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลี้)

... เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลี้) ได้จัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี... ...        1 สร้างความโปร่งใสของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (Chaebol) จัดเก็บภาษีเพิ่มจากผู้มีรายได้สูง... ... และรัฐบาลใหม่ของเกาหลี้จะเร่งฟื้นความเชื่อมั่นจากปัญหาการเมืองภายในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งน่าจะส่งผลต่อไทยดังนี้ (1) เศรษฐกิจภูมิภาคน่าจะกระเตื้องไปในทิศทางบวก...
South Korea

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลี้"

... และความเป็นไปได้ที่ไทยจะตั้งโรงงานผลิตและส่งขายในแหล่งวัตถุดิบในเกาหลี้ นอกจากนี้ นายวิศิษฐ์ฯ ยังให้ความคิดเห็นว่า ธุรกิจกาหลี้ที่เข้ามาลงทุนในไทยมักจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กและมีค่อนข้างน้อย ซึ่งหากเราสามารถส่งเสริมให้บริษัทใหญ่สามารถเข้ามาลงทุนได้ ...

ผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมเยียนชุมชนไทยในเกาหลี

... รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งทำให้คณะผู้แทนฯ รวมทั้ง... ... ได้รับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์่อการพัฒนางานด้านการกงสุลเพื่อการให้บริการแก่ชุมชนไทยได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น   ... ... ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Korea Immigration Service) กระทรวงยุติธรรมเกาหลี้ เพื่อหารือและรับทราบสถานการณ์และภาพรวมของแรงงานไทยที่อาศัยอยู่ในเกาหลี้ในภาพรวม...

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ... ... ให้เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์่อภาคธุรกิจและประชาชน   เมื่อวันที่... ... เป็นความตกลงซึ่งเจรจาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์...

สำรวจ Tang West Market โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในนครซีอาน

... ตลาดการค้าบนเส้นทางสายไหมโบราณที่ถูกพลิกฟื้นโดยรัฐบาลมณฑลส่านซี พร้อมศึกษาโอกาสของวิสาหกิจไทยใน Tang West Market ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ... ... ตลาดแห่งนี้ได้กลายเป็นสะพานแห่งอารยธรรมที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วิถีชีวิตและองค์ความรู้่าง ๆ ระหว่างอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก... ... เป็นพื้นที่การค้าที่จำลองรูปแบบมาจากย่านการค้ายุคโบราณของอารยธรรมเอเชียตะวันออกไกล (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) ซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดหรือต้นทางเส้นทางสายไหม...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

... พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 1.1 ภาพรวม 1.1.1 ั้งแ่ปี 2553 เป็นต้นมา จีนเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ ... ... ล้านคนในอีก 2 ปีข้างหน้า ส่งผลให้ธุรกิจ e-commerce และ การระดมทุนทางอินเตอร์เน็เติบโได้อย่างรวดเร็ว ... ... อาเซียน และญี่ปุ่น ตามลำดับ (ไทยเป็นคู่ค้าลำดับที่13 ... ... สหภาพยุโรป อาเซียน และเกาหลี้(ไทยเป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่ ...

อินโดนีเซียดันอุตฯไข่มุกผงาดเวทีโลก

... จะเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตไข่มุกรายใหญ่สุดของโลก แ่ผู้เชี่ยวชาญก็เห็นว่า มีความจำเป็นที่ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใ้แห่งนี้... ... เพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไข่มุกต่อภาคธุรกิจ อินโดนีเซียมีศูนย์กลางการผลิตไข่มุกทะเลใ้อยู่ในน่านน้ำหลายจังหวัด... ... ส่วนไข่มุกอินโดนีเซียนั้นส่งออกไปยังญี่ปุ่น ฮ่องกง ออสเตรเลีย เกาหลีไทย สวิตเซอร์แลนด์ อินเดีย นิวซีแลนด์...
Pages: 1 2 Next
  relevance date