ค้นหา

 
Found: 11
Where: tags — ธุรกิจ [x] อุตสาหกรรม [x]

นายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี  วันที่ ๒ กันยายน ... ... ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้้อนรับท่านประธานาธิบดีมุน ... ... คนมาเข้าร่วมงานสัมมนาทางธุรกิจไทย -เกาหลี้ ซึ่งท่านประธานาธิบดีและผมจะร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในงานช่วงบ่ายนี้  ... ... ความร่วมมือระบบราง และด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ...

ผลกระทบจากโศกนาฏกรรมเรือเซวอลอัปปาง

... รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า “รัฐบาลจะศึกษาปัญหาเชิงโครงสร้างในอุตสาหกรรม พร้อมกับปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยอีก อีกทั้งจะพิจารณาลงโทษผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเ็มที่โดยไม่รอช้าไม่ว่าจะเป็นลูกเรือ ผู้ดำเนินธุรกิจ หรือผู้ควบคุมกฎหมาย” และเมื่อ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา ... ... จะแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มบทลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกันนี้ กล่าวคือ ทางรัฐบาลเกาหลี้จะมีการออกกฎหมายด้านความปลอดภัยในด้านการคมนาคมและการขนส่งอย่างรัดกุมมากขึ้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ...

กาหลี้ : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านของไทย

... ซึ่งก่อนหน้านี้เกาหลี้ได้แสดงความกระตือรือร้นที่จะร่วมมือกับไทยอย่างจริงจัง โดยนายเพค อุน-กยู (H.E. Mr. Paik Un-gyu) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงานของเกาหลี้ ได้นำคณะนักธุรกิจกาหลี้จำนวน 180 คนจาก 120 บริษัท เยือนไทย อาทิ Samsung Electronics, LG Electronics, Hyundai Motors, Lotte Chemical, POSCO, Korea Telecom เป็นต้น ...

ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลี้)

... เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลี้) ได้จัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี... ...        1 สร้างความโปร่งใสของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (Chaebol) จัดเก็บภาษีเพิ่มจากผู้มีรายได้สูง... ... ใช้เครื่องมือเศรษฐกิจ โดยการเปิดนิคมอุตสาหกรรมแกซอง (Kaesong Industrial Zone) ในเกาหลีเหนืออีกครั้ง...
South Korea

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลี้"

... นอกจากนี้ นายวิศิษฐ์ฯ ยังให้ความคิดเห็นว่า ธุรกิจกาหลี้ที่เข้ามาลงทุนในไทยมักจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กและมีค่อนข้างน้อย ซึ่งหากเราสามารถส่งเสริมให้บริษัทใหญ่สามารถเข้ามาลงทุนได้ ก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดให้บริษัทเล็กเข้ามาลงทุนมากขึ้น นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ...

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

... ให้เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์่อภาคธุรกิจและประชาชน   เมื่อวันที่... ... เป็นความตกลงซึ่งเจรจาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์... ... พฤศจิกายน 2560       4.  ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเพื่อ  Thailand 4.0 และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

... พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 1.1 ภาพรวม 1.1.1 ั้งแ่ปี 2553 เป็นต้นมา จีนเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ ... ... ภาคบริการของจีนกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเป็นภาคอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการจ้างงานให้กับจีนมากที่สุดในปี ... ... ล้านคนในอีก 2 ปีข้างหน้า ส่งผลให้ธุรกิจ e-commerce และ การระดมทุนทางอินเตอร์เน็เติบโได้อย่างรวดเร็ว ... ... สหภาพยุโรป อาเซียน และเกาหลี้(ไทยเป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่ ...

อินโดนีเซียดันอุตฯไข่มุกผงาดเวทีโลก

... จะเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตไข่มุกรายใหญ่สุดของโลก แ่ผู้เชี่ยวชาญก็เห็นว่า ... ... แม้อินโดนีเซียจะเป็นผู้ผลิตรายใหญ่สุดของโลก แอุตสาหกรรมไข่มุกของอินโดนีเซียยังไม่สามารถครอบครองตลาดโลกได้ ... ... เพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไข่มุกต่อภาคธุรกิจ อินโดนีเซียมีศูนย์กลางการผลิตไข่มุกทะเลใ้อยู่ในน่านน้ำหลายจังหวัด ... ... ส่วนไข่มุกอินโดนีเซียนั้นส่งออกไปยังญี่ปุ่น ฮ่องกง ออสเตรเลีย เกาหลี้ ไทย สวิตเซอร์แลนด์ ...

่างชาติดีใจ!! Negative List เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ฉบับใหม่ให้สัญญาณ "เสรี" กว่าเดิม

... อีกระดับขั้นหนึ่งซึ่งรัฐบาลเซี่ยงไฮ้จัดให้เ็ม Negative List ลดกว่า 1 ใน 4 .. พลิกบทบาท ... ... ซึ่งครอบคลุมภาคเกษตรกรรม 6 รายการ ภาคอุตสาหกรรม 66 รายการ และภาคบริการ ... ... กับปี 2557 จะพบว่า มีหลายสาขาธุรกิจที่ทางการจีนได้ยกเลิก/ผ่อนคลายข้อจำกัด ... ... สิงคโปร์ ญี่ปุ่น แคนาดา เกาหลี้ ออสเตรเลีย หมู่เกาะ ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (3)

ตอนที่ 3 การเสวนาภายใ้หัวข้อ China’s ongoing reforms and its implications ... ... เมื่อเทียบกับสหรัฐฯ ยุโรป และเกาหลี้ โดยในปี 2556 มูลค่าการนำเข้าจากไทยคิดเป็นเพียงร้อยละ ... ... ซึ่งอาจส่งผลลบต่ออุปสงค์ของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าขั้นกลางที่ผลิตและประกอบในภูมิภาคได้ 2) การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ... ... กลุ่มอาลีบาบา ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจe-commerce ยักษ์ใหญ่ของจีน ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date