ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ธุรกิจ [x] อัปปาง [x]

ผลกระทบจากโศกนาฏกรรมเรือเซวอลอัปปาง

เหตุการณ์โศกนาฏกรรมเรือโดยสาร “เซวอล” ของเกาหลี้ได้อับปางลงบริเวณชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงใ้ของประเทศ ... ... ผลกระทบจากโศกนาฏกรรมเรือเซวอลอัปปาง เหตุการณ์โศกนาฏกรรมเรือโดยสาร... ... อีกทั้งจะพิจารณาลงโทษผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเ็มที่โดยไม่รอช้าไม่ว่าจะเป็นลูกเรือ ผู้ดำเนินธุรกิจ หรือผู้ควบคุมกฎหมาย”...
  relevance date