ค้นหา

 
Found: 8
Where: tags — ธุรกิจ [x] การค้า [x] อุปสรรค [x]

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 4 (ตอนสุดท้าย) โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน

... ตอนด้วยกันแล้ว วันนัี้จึงขอนำเสนอบทความในตอนสุดท้ายคือ โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน หลังจากที่เราได้นำเสนอบทความในหัวข้อนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีนไปถึง ... ... เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคชาวจีนและขยายการส่งออกสินค้าไปจีน 4.2. อุปสรรคสำหรับธุรกิจไทย 4.2.1 การฉ้อโกงทางการค้า เป็นปัญหาที่พบบ่อยสำหรับผู้ประกอบการไทย ...

งานสัมมนานักธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ้ประจำปี 2557 หัวข้อ "E-commerce: โอกาสทองที่ธุรกิจไทยน่าลอง"

... เชื่อมโยงหน้าร้านให้ครอบคลุมเว็บไซต์ขายของออนไลน์ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวจีนเพื่อเป็น โอกาสให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น ตอบสนองความต้องการลูกค้าจีนในทุกระดับเมือง... ... ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีกิจการเป็นรูปแบบบริษัทและมีใบอนุญาตทำการค้า รายชื่อสินค้าของบริษัทที่นำเข้า... ... ในบรรดาสินค้าประเภทเดียวกันที่ลูกค้าทำการค้นหา 3. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินธุรกิจในตลาด E-commerce จีน 3.1 ธุรกิจจะได้ผลกำไรต้องใช้เวลา...

กลยุทธ์บุกตลาดภาพยนตร์จีน (1) : รู้เขารู้เรา ยกทัพภาพยนตร์ไทยพิชิตตลาดจีน

... การวิจัยดังกล่าวยังเปิดเผยอีกว่าการเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่จีนจัดขึ้นเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยได้อาศัยเวทีนี้แนะนำภาพยนตร์ของตนเองและเจรจาธุรกิจการค้ากับจีน ทั้งนี้ ทางผู้ประกอบการภาพยนตร์ของไทยเอง... ... ในเรื่อง The Expendables 2 หรือแม้แต่ Li Bingbing ที่มีโอกาสได้แสดงนำ 2 เรื่องทั้ง Resident Evil... ... ความกังวลเรื่องของรายได้ ก็จะไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป เห็นอย่างนี้แล้วก็ต้องฮึดสู้...

เส้นทางเศรษฐกิจ "R3A+" : เส้นทางเศรษฐกิจ “R3A+” : สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ (ตอนที่ 3) (ตอนจบ)

... รวมถึงได้มีช่องทางหาคู่ค้าและสร้างพันธมิตรกับชาวจีนด้วย”   ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู ... ... นครเฉิงตู ได้พยายามเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยรายใหม่ ... ... รวมทั้งได้รับการชี้แนะช่องทางการค้าและการส่งเสริมจากภาครัฐด้วย  ... ... ตลอดจนหาวิธีการขจัดปัญหาและอุปสรรคทั้งในเชิงกายภาพและกฎระเบียบต่างๆ ...

ถึงเวลาที่ไทยควรปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ด้านบริการโทรคมนาคม ให้สอดคล้องกับพันธกรณีที่มีอยู่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักลงทุน

... เป็นแรงขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของโลกธุรกิจ การให้บริการโทรคมนาคมจึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ ... ... จึงได้จัดทำกรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ (ASEAN Framework Agreement ... ... ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าบริการให้มากกว่าที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ให้ความผูกพันไว้ตามความตกลงการค้าบริการภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก ... ... จะพบว่าปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น เริ่มเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมเพิ่มมากขึ้น ...

ทีมประเทศไทยร่วมผลักดัน SMEs ไทย รุกตลาดเมียนมา

... ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง ... ... เสริมส่งสกุลชัย ผู้แทนสมาคมธุรกิจไทยในเมียนมา ในการบรรยายสรุปเรื่องภาพรวมตลาด ... ... ให้แก่คณะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในโอกาสเดินทางเยือนเมียนมา ... ... เพื่อป้องกันและลดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้กับนักลงทุนจากไทย ...
Myanmar

บริษัท ECI-METRO หนึ่งในความสำเร็จและความภาคภูมิใจของวิสาหกิจไทยบนแผ่นดินจีน

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู ... ... ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่โน้มน้าวให้วิสาหกิจและนักลงทุนจากต่างประเทศต่างพากัน “ก้าวเข้ามา”  แสวงหาโอกาสและช่องทางการขยายธุรกิจในตลาดจีน ... ... ลักษณะนิสัยของคนในท้องถิ่น อุปสรรคในการสื่อสาร ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคของบุคลากร ... ... รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากหน่วยงานภาครัฐของจีน และหาพันธมิตรทางการค้าที่น่าไว้วางใจและเชื่อถือได้ ...

ส้มโอไทยในตลาดญี่ปุ่นในงาน Som-O Night

... ทำให้ส้มโอซึ่งเป็นผลไม้ที่ไทยเป็นผู้ผลิตในลำดับต้นๆ ของโลก มีโอกาสในญี่ปุ่น โดยรัฐบาลญี่ปุ่นกำหนดให้ส้มโอพันธ์ทองดีจากไทยที่จะนำเข้ามาที่ญี่ปุ่นจะ ... ... ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศและสำนักงานส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ ณ ... ... โดยได้เชิญผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้าผลไม้ ตัวแทนจำหน่าย ... ... คือหวานอมเปรี้ยวและจัดจ้านกว่า แต่อุปสรรคสำคัญที่เป็นโจทย์สำหรับผู้ส่งออกไทยคือการที่จะซื้อส้มโอทางหรือไม่ ...
  relevance date