ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — ธุรกิจ [x] กัมพูชา [x]

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 4 (ตอนสุดท้าย) โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน

... ตอนด้วยกันแล้ว วันนัี้จึงขอนำเสนอบทความในตอนสุดท้ายคือ โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน หลังจากที่เราได้นำเสนอบทความในหัวข้อนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีนไปถึง ... ... และเป็นผลให้วิสาหกิจจีนและต่างชาติย้ายฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่อาศัยแรงงานจำนวนมาก จากจีนไปยัง เมียนมา ลาว และกัมพูชา ในอีก 5-10 ข้างหน้า ซึ่งธุรกิจไทยอาจได้รับผลประโยชน์ทางอ้อม ...

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนา “โอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับประเทศกัมพูชา - จากกูรู”

... 2558 เวลา 8.00 - 12.30 น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02 622 1860 - 70 ต่อ 434 เว็บไซต์ www.thaichamber.org ข้อมูลการสัมมนา ...

บทความพิเศษจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม

... และการเดินเรือตามแนวชายฝั่งผ่านกัมพูชาได้โดยเร็ว ขณะเดียวกัน... ... ซึ่งในส่วนของไทยก็กำลังพยายามฟื้นฟูสภาธุรกิจไทย – เวียดนาม โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนให้เป็นรูปธรรมและลึกซึ้งขึ้น... ... การพิจารณาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของกันและกัน ความสำคัญของการเปิดโอกาสให้ธนาคารพาณิชย์ของไทยและเวียดนามสามารถเปิดสาขาในประเทศกันและกันเพิ่มขึ้น...

สำรวจ Tang West Market โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในนครซีอาน

... พร้อมศึกษาโอกาสของวิสาหกิจไทยใน Tang West Market ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ... ... การนำนครวัดมาใช้เป็นแนวคิดในการตกแต่งโซนประเทศกัมพูชา  การนำบรรยากาศเมืองเวนิซและกรุงโรมมาใช้เป็นแนวคิดในการตกแต่งโซนประเทศอิตาลี... ... ร้านอาหารไทย  ธุรกิจร้านอาหารไทยยังมีโอกาสเติบโตเนื่องจากได้รับความนิยมจากชาวจีน...

การสัมมนา "การเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล: ทางเลือกการส่งออกไทย - กัมพูชา - เวียดนาม" "Coastal Shipping: New Export Opportunity for Thailand, Cambodia and Vietnam" ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท ...

... รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นางดวงใจ จันทร นักธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ นายชเนศร์... ... ซึ่งผู้นำสองฝ่ายย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคอย่างรอบด้าน และเห็นพ้องให้ไทย กัมพูชา และเวียดนามร่วมกันพัฒนาการขนส่งตามแนวชายฝั่งทะเล... ... และการท่องเที่ยวระหว่างกัน การสัมมนานี้จะเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการได้ระดมสมอง...
  relevance date