ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ท่องเที่ยว [x]

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น

... จึงทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและได้รับรางวัลให้เป็น Outstanding Tourism City of China โดยผสมผสานระหว่างการเป็นเมืองศูนย์กลางการผลิตเครืองลายครามและการท่องเที่ยวแบบ Eco-Tourism เข้าด้วยกัน นอกจากนี้ ที่ตั้งของจิ่งเต๋อเจิ้นยังมีความได้เปรียบ เนื่องจากมีพื้นที่เชื่อมต่อกับเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง ...
  relevance date