ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ทางทะเล [x]

นครฝูจวจะเป็นเมืองหลักในเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21

... จึงถือเป็นการเปิดประตูฝูโจวสู่โลกภายนอก โดยทำให้ปริมาณการค้าเติบโตถึงร้อยละ 55 รัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยนมีแผนที่จะพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลของนครฝูจวให้รุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ประโยชน์จากนโยบายส่งเสริม “เส้นทางสายไหมทางทะเล ...
  relevance date