ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — ทางทะเล [x]

บทความเส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) ในยุคสีจิ้นผิง

... ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ... ... ได้เขียนบทความวิเคราะห์ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเลของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ... ... ที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีความพอใจ ไม่มีใครเอาเปรียบใครมากจนเกินไป ... ... จีนพร้อมที่จะเพิ่มความร่วมมือทางทะเลกับอาเซียน" ผู้นำจีนคนนี้ยังได้เลือกที่จะกล่าวถึงเรื่องนี้ในระหว่างการเยือนอินโดนีเซีย ...

ภาพรวมสถิติการค้าไทย-กว่างซี ปี 2557

... ได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับภาพรวมสถิติการค้าระหว่างไทยและมณฑลกว่างซี ซึ่งถือเป็นประตูสำคัญสู่อาเซียนของจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ... ... ในส่วนของยอดการค้ากว่างซี-อาซียน มีมูลค่าถึง 122,176 ล้านหยวน มีการขยายตัวร้อยละ... ... และด่านท่าเรือเมืองฝางเฉิงก่าง (ทางทะเล) ที่เพิ่งได้รับอนุญาตเมื่อต้นปี...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีการต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 49 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ที่เวียงจันทน์

... ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 49 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ... ... รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนโดยเฉพาะการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเผชิญหน้ากันทางทะเลโดยมิได้คาดหมาย(CUES) ... ... และการจัดทำโทรศัพท์สายด่วนระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน - จีน เพื่อเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ในทะเล ... ... เพื่อฉลองครบรอบ 25 ปี ของความสัมพันธ์อาซียน-จีน ในเดือนกันยายน ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... ผู้นำจีนรุ่นใหม่จึงตระหนักว่าการพัฒนาต่อจากนี้จะไม่สามารถใช้รูปแบบเดิม ที่ให้จีนเป็นแหล่งการผลิตโดยใช้แรงงานราคาถูกเพื่อส่งออกตลาดโลกได้อีกต่อ ... ... ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของไทยในบรรดาประเทศอาเซียน สิ่งสำคัญคือจะต้องสร้างบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญภาษาจีนให้พอเพียงต่อ ... ... หรือการประกาศแนวคิดของประธานาธิบดีจีนเรื่องทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับอาเซียน ... ... และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาซียน เอเปค นอกจากนี้ ...

ยุทธศาสตร์ "One Belt One Road" สร้างสมานฉันท์

... และแอฟริกา และ "เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21" หรือ 21 st Century... ... Maritime Silk Road ที่มุ่งเชื่อมโยงกับอาเซียน รัฐบาลจีนมีความตั้งใจอย่างมากในการผลักดันความคืบหน้าของยุทธศาสตร์ดังกล่าว... ... "กองทุนความร่วมมือทางทะเลจีน-อาซียน" หรือ China-ASEAN Maritime Cooperation Fund มูลค่า...
  relevance date