ค้นหา

 
Found: 38
Where: tags — ญี่ปุ่น [x]

การประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย - ญี่ปุ่น (Japan - Thailand Political Partnership Consultations - JTPPC) ครั้งที่ ๖

... มีนาคม ๒๕๕๙ นายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย - ญี่ปุ่น (Japan - Thailand Political Partnership Consultations - JTPPC) ครั้งที่ ...

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่นเยือน จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง

... และยังเป็นศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออกและห้องเรียนขงจื่อ มีการเรียนการสอนภาษาจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี รวมทั้งภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติด้วย  ... ... จ.ระยอง ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญ เป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ...

ญี่ปุ่น : หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของไทย

... เป็นเวทีความร่วมมือสำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกและองค์การระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ปาเลสไตน์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของปาเลสไตน์และสอดคล้องกับทรัพยากร ธรรมชาติที่มีอยู่ของประเทศในเอเชียตะวันออก โดยไทยและญี่ปุ่นได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดและแข็งขันเพื่อให้ ความช่วยเหลือปาเลสไตน์ในกรอบพหุภาคีอย่าง ...

ยุทธศาสตร์ "Cool Japan"

... "องค์กรส่งเสริมยุทธศาสตร์ Cool Japan" เงินทุนจัดตั้ง 3.75 หมื่นล้านเยน ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐ โดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economic, Trade and Industry: METI) โดยองค์กรดังกล่าวจะทำหน้าที่สร้างพื้นฐานเพื่อการเผยแพร่ความนิยมญี่ปุ่นในต่างประเทศในส่วนที่ภาคเอกชนไม่สามารถดำเนินการได้เอง เช่น การสร้าง Japan Mallหรือ Japan Street ...

ภูมิภาคคันไซภายใต้สถานการณ์ COVID-19

... โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในภูมิภาค (Gross Regional Product – GRP) มีมูลค่า 89 ล้านล้านเยน (852.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 17.3 ของ GDP ญี่ปุ่น และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 18 ของโลก สถาบันวิจัยหลายแห่งวิเคราะห์ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ...

เวียดนาม : ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

... เวียดนามได้เริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันของตนเอง เพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจเวียดนาม และการพัฒนา ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เข้มแข็งขึ้น ... ... จะช่วยให้การพัฒนาเทคโนโลยีของเวียดนามมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ในด้านต่างประเทศ ญี่ปุ่น มองว่า เวียดนามเป็นหุ้นส่วนด้าน IT ที่ใหญ่เป็นอันดับ ...

มหานครฉงชิ่ง ฐานผลิตคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่ใหญ่ที่สุดในโลก

... คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเริ่มผลิตอย่างกว้างขวางในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐฯ และได้เคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปยังไต้หวัน ... ... ก็ได้ทยอยเข้ามาปักหมุดลงทุนในมหานครฉงชิ่งกันอย่างไม่ขาดสาย   จากสถิติของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสารสนเทศมหานครฉงชิ่ง ระบุว่า ในปี ...

ต่างชาติดีใจ!! Negative List เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ฉบับใหม่ให้สัญญาณ "เสรี" กว่าเดิม

... และเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนานครเซี่ยงไฮ้ให้บรรลุวัตถุ ประสงค์สอดคล้องกับตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับที่ 12 (ปี 2553 - 2558)ที่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการบริการให้ได้ถึงร้อยละ ... ... ประเทศ/เขตปกครองพิเศษที่เข้าลงทุนมากที่สุด ได้แก่ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น แคนาดา เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย หมู่เกาะ British ...
Pages: Prev. 1 2 3 4
  relevance date