ค้นหา

 
Found: 26
Where: tags — ญี่ปุ่น [x]

กระทรวงการต่างประเทศกับการแก้ไขปัญหาการลักพาตัวคนไทยโดยเกาหลีเหนือ

... เกี่ยวกับปัญหาลักพาตัวชาวต่างชาติโดยเกาหลีเหนือ ซึ่งจัดโดยคณะสังคมศาสตร์... ... ในช่วงทศวรรษที่ 1970 - 1980 (ราว ๆ ปี พ.ศ. 2510 ้น ๆ ไปจนถึง 2520 กว่า ๆ) หน่วยงานของเกาหลีเหนือได้ลักพาตัวชาวต่างชาติจากประเทศต่าง... ... ซ้ำยังอาจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางการเมืองภายในและเกี่ยวพันถึงบุคคลหรือองค์กรอื่นที่ทรงอิทธิพลในโครงสร้างการปกครองจนกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือไม่กล้าที่จะเข้าไปก้าวก่าย  เมื่อปี 2545 ญี่ปุ่นสมัยนายกรัฐมนตรี จุนอิชิโร...

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลี้"

... (Comprehensive Economic Partnership Arrangement: CEPA) ว่าไทยและเกาหลี้ยังคงมีมูลค่าการค้าการลงทุนที่่ำมากเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นและจีน ทั้งที่ไทยและเกาหลี่างก็มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง อีกทั้งคู่แข่งในอาเซียนของไทย เช่น สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย ...

การสัมมนา "ASEAN, Thailand, and the Korean Peninsula: A need for a new security arrangement in East Asia?"

... เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี ท่าทีและบทบาทของไทยและอาเซียนต่อเรื่องดังกล่าว... ... ดังที่เคยประสบความสำเร็จแล้วในการนำเกาหลีเหนือสู่โ๊ะเจรจา ASEAN Regional Forum (ARF) ตลอดจนการเจรจาจัดทำแนวปฏิบัติ... ... Maximilian University of Munich เยอรมนี Prof. Ken Kimbo, Keio University ญี่ปุ่น และนายมนัสวี ศรีโสดาพล...

นโยบายการทูตญี่ปุ่นในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ 189

... และญี่ปุ่นมีความตั้งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือที่มุ่งเน้นอนาคตให้สมกับ ที่เป็นปีครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตญี่ปุ่น-เกาหลี้ นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังมุ่งกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ...

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

... ซึ่งอาจจัดแบ่งได้เป็นภูมิภาคย่อย 2 ภูมิภาค ตามสภาพภูมิศาสตร์ ได้แก่ 1. เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยประเทศเกาหลี้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจ เช่น ไ้หวัน 2. เอเชียตะวันออกเฉียงใ้ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน ...

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

... ซึ่งอาจจัดแบ่งได้เป็นภูมิภาคย่อย 2 ภูมิภาค ตามสภาพภูมิศาสตร์ ได้แก่ เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยประเทศเกาหลี้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจ เช่น ไ้หวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใ้ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน ...

เกี่ยวกับเรา

... กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ติมอร์-เลสเกาหลี้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น และ มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจไ้หวัน เป็นภูมิภาคที่มีพลวัตรสูง ประกอบกับมีวัฒนธรรมและการวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันมายาวนาน ...

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่นเยือน จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง

... เกี่ยวกับความรู้รอบตัวด้านการต่างประเทศ รวมทั้งอาเซียน ให้นักเรียนแข่งขันตอบคำถาม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ัวแทนนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมกล่าวขอบคุณเป็นภาษาญี่ปุ่นกาหลี และจีน * * * * *

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

... เป็นความตกลงซึ่งเจรจาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่นกาหลี้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ หรือ ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ( +6 )       ในระหว่างการหารือ ...

ประกาศรายชื่อและเลขประจำัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

... รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ำแหน่ง พนักงานโครงการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น และ ไทย - เกาหลี้ จำนวน 1 อัตรา นั้น              ทางกรมเอเชียตะวันออก ได้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ...
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date