ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — ญี่ปุ่น [x]

นโยบายการทูตญี่ปุ่นในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ 189

นโยบายการทูตญี่ปุ่นในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ ... ... มุ่งกระชับความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-สหรัฐ ซึ่งถือเ็นหลักพื้นฐานของการทูตญี่ปุ่น ... ... นโยบายการอุทิศตนเพื่อปัญหาสังคมระหว่างประเทศมากขึ้น ... ... ญี่ปุ่นยังส่งเสริมการเพิ่มบทบาทของสตรีในสังคม (Society where women shine ) เพื่อเ็นการส่งเสริมให้ปลอดการลิดรอนของสิทธิสตรีในศตวรรษที่ ...

รายงานสภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่น ในรอบ 6 เดือน (กันยายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560)

รายงานสภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่น ในรอบ 6 เดือน (กันยายน ... ... เหลือร้อยละ 0 ทั้งนี้ เนื่องจาก ัจจัยภายนอก  ได้แก่ 1) การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ... ... ความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายค่อนข้างต่ำของประชาชน  2) ญหาสังคมผู้สูงอายุ และ ... ... คู่สมรสจะไม่ได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันสังคม  นโยบายด้านการเงิน ...
Japan
  relevance date