ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ญี่ปุ่น [x]

From Farm to Table เกษตกรไทยจะเรียนรู้อะไรจากญี่ปุ่น

... รวมทั้งมีความพยายามในการพัฒนาผลผลิตอย่างไม่หยุดนิ่ง และจะขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้เกษตรกรญี่ปุ่นเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนโดยให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของการเกษตร และเรียนรู้วิถีธรรมชาติ โดยช่วยเหลือและพึ่งพากันระหว่างเกษตรกรในชุมชน ...
  relevance date