ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — ญี่ปุ่น [x] Thailand [x]

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture House)

... หรือเกาหลีใต้เป็นประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับทั้งไทยและอาเซียนในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง ... ...                       ในโอกาสที่อาซียน – เกาหลีใต้ ครบรอบความสัมพันธ์ ... ... โดยถือเป็นศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งแรกในเกาหลีใต้และในประเทศอาเซียน + ๓ (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ... ... ผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ไทยกับการเสวนาเกี่ยวกับ Easy Access Thailand through Film  ที่จัดภายใต้งาน ...

การสัมมนา "ASEAN, Thailand, and the Korean Peninsula: A need for a new security arrangement in East Asia?"

... ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ "ASEAN, Thailand, and the Korean Peninsula: A need for a new security arrangement ... ... เกี่ยวกับประเด็นความท้าทายที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออก บทบาทของไทยและอาเซียน และการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทย ... ... ซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทายด้านความมั่นคงที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค อาเซียนมีศักยภาพที่จะแสดงบทบาทสร้างสรรค์ได้ ... ... Munich เยอรมนี Prof. Ken Kimbo, Keio University ญี่ปุ่น และนายมนัสวี ศรีโสดาพล ...
  relevance date