ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ญี่ปุ่น [x] Korean [x]

การสัมมนา "ASEAN, Thailand, and the Korean Peninsula: A need for a new security arrangement in East Asia?"

... ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ "ASEAN, Thailand, and the Korean Peninsula: A need for a new security arrangement in East ... ... เกี่ยวกับประเด็นความท้าทายที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออก บทบาทของไทยและอาเซียน และการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทย ... ... ซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทายด้านความมั่นคงที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค อาเซียนมีศักยภาพที่จะแสดงบทบาทสร้างสรรค์ได้ ... ... Munich เยอรมนี Prof. Ken Kimbo, Keio University ญี่ปุ่น และนายมนัสวี ศรีโสดาพล ...
  relevance date