ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — ญี่ปุ่น [x] East Asia [x]

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture House)

... หรือเกาหลีใต้เป็นประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับทั้งไทยและอาเซียนในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง ... ...                       ในโอกาสที่อาซียน – เกาหลีใต้ ครบรอบความสัมพันธ์ ... ... โดยถือเป็นศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งแรกในเกาหลีใต้และในประเทศอาเซียน + ๓ (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ... ... ระหว่าง 8 - 25 พฤศจิกายน 2561 * * * * * East Asia Unit กรมเอเชียตะวันออก ...

การสัมมนา "ASEAN, Thailand, and the Korean Peninsula: A need for a new security arrangement in East Asia?"

... การสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ East Asia Roundtable Series เพื่อระดมสมองจากผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการทั้งจากในไทยและต่างประเทศ... ... เกี่ยวกับประเด็นความท้าทายที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออก บทบาทของไทยและอาเซียน และการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทย... ... ซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทายด้านความมั่นคงที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค อาเซียนมีศักยภาพที่จะแสดงบทบาทสร้างสรรค์ได้... ... Maximilian University of Munich เยอรมนี Prof. Ken Kimbo, Keio University ญี่ปุ่น และนายมนัสวี ศรีโสดาพล...
  relevance date