ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ญี่ปุ่น [x] ธุรกิจญี่ปุ่น [x] อินโดนีเซีย [x]

ญี่ปุ่นหนุนลงทุนอินโดนีเซีย

รัฐบาลญี่ปุ่นได้เปิดตัวโครงการใหม่ เพื่เร่งให้นักลงทุนท้องถิ่นเข้าไปลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในอินโดนีเซีย รัฐบาลญี่ปุ่นได้เปิดตัวโครงการใหม่ ... ... มองอินโดนีเซีย เป็นศูนย์กลางการผลิตในเชียตะวนออกฉียง้ ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น... ... ลังเลที่จะเข้าไปลงทุนใหม่ๆ โดยโครงการที่ธุรกิจญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียอยู่ในขณะนี้...
  relevance date