ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ซื้อบ้าน [x]

คอลัมน์ "โฟกดนมงกร : ย้อนมองปี 2014 ความเปลี่ยนแปลงที่ใกล้ตัวคุณ นำเสนอเรื่อง จีนคลาย "กฎเหล็ก" กระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์"

... ในจีนจากสภาพการเก็งกำไรของนักลงทุนจีนทำให้หลายฝ่ายวิตกว่า จีนอาจจะต้องเผชิญวิกฤต "ฟองสบู่(แตก)" ่งผลให้เศรษฐกิจจีนถดถอยลงเหมือนอย่างที่สหรัฐอเมริกาเคยประสบ ... ... เป็นร้อยละ 60) การขึ้นดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน และการห้ามซื้อบ้านหลังที่ 2 ห้ามธนาคารปล่อยเงินกู้ ่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจีนซบเซาลง ...
  relevance date