ค้นหา

 
Found: 9
Where: tags — ช่วยเหลือ [x]

ครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2)

ครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2) การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา ภายใต้โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2) การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา ...

From Farm to Table เกษตกรไทยจะเรียนรู้อะไรจากญี่ปุ่น

... โดยการแปรรูปลูกพีชมาเป็นไอศกรีมและน้ำลูกพีชโดยใช้จุดเด่นจากความสดและรสชาติที่หลากหลายตามสายพันธ์กว่า 30 ชนิด และได้เริ่มมีการจัดจำหน่ายในต่างประเทศ กลุ่มเกษตรกรไทยที่เข้าร่วมโครงการฯ เห็นว่าเกษตรกรญี่ปุ่นมีพื้นฐานมาจากครอบครัวเกษตรกรที่ยึดหลักการพึ่งตนเองด้วยการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรบุคคลในครอบครัวและชุมชนเป็นหลัก รวมทั้งมีความพยายามในการพัฒนาผลผลิตอย่างไม่หยุดนิ่ง และจะขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้เกษตรกรญี่ปุ่นเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนโดยให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของการเกษตร ...

ครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar)

... นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา ภายใต้โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (บางพูน) จังหวัดปทุมธานี ...

กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีเปิดและส่งมอบโครงการให้ความช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาระบบน้ำประปา เมืองไซบุลี แขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว

... แขวงสะหวันนะเขต และนายธนวรรธน์ มานะทัตกงสุล เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดและส่งมอบโครงการให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาระบบน้ำประปา ณ เมืองไซบุลี แขวงสะหวันนะเขต ซึ่งเป็นโครงการความช่วยเหลือของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2557 รัฐบาลจีนได้อนุมัติโครงการเขตการค้าเสรีมณฑลกวางตุ้งใน 3 เมือง ได้แก่หนานซา ... ... ของธนาคารต่างชาติที่จีนไม่รู้จัก ซึ่งทางธนาคารฯ ได้ประสบผลสำเร็จในการช่วยเหลือลูกค้าแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาแล้ว เช่นส่งเจ้าหน้าที่ไปพบกับบริษัทผู้ค้าจีนพร้อมกับลูกค้า ...

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างอาคารเรียนและห้องน้ำสำหรับโรงเรียนมัธยมตอนต้นตาดม่วน เมืองหลา แขวงอุดมไซ โดยให้สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ โดยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นผู้ดำเนินการ

...  ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รัฐบาลไทยจึงได้ทำความร่วมมือกับ สปป.ลาว เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือด้านการพัฒนาการศึกษาของ สปป.ลาว โดยในหนึ่งนั้นได้แก่ โครงการโรงเรียนเพื่อนมิตรไทย-ลาว ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 (ค.ศ. 2007) เป็นต้นมา                 ในปีนี้ ...

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่นเยือน จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง

... ดิษยทัต รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กล่าวเปิดโครงการฯ นางสาวสมใจ ตะเภาพงษ์ เลขานุการกรมเอเชียตะวันออก ... ... การเสนอแนะด้านนโยบายต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์ประเทศไทย การช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ การรับรองคณะผู้นำระดับสูง ...

รายงานสภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่น ในรอบ 6 เดือน (กันยายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560)

... มาตรการรองรับความเสี่ยงและการฟื้นฟูจากภัยบัติ  4) เงินช่วยเหลือแก่นานาชาติ อาทิ   เงินช่วยเหลือผู้อพยพ และ การต่อต้านการก่อการร้าย ... ... รัฐบาลและภาคเอกชนญี่ปุ่น บางส่วน ยังได้ร่วมกันดำเนินโครงการ Premium Friday เพื่อรณรงค์ให้พนักงานเลิกงานในเวลา ...
Japan

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

... การพัฒนาเมืองอัจฉริยะบนพื้นฐานของแนวคิด “Connected Industries” โดยฝ่ายไทยย้ำความมุ่งมั่น ในการดำเนินโครงการ EEC และยินดีให้การสนับสนุนช่วยเหลือนักลงทุนญี่ปุ่นใน EEC   5.  ความร่วมมือระบบราง   ไทยและญี่ปุ่นจะมุ่งผลักดันความร่วมมือในโครงการพัฒนาระบบรางในไทย ...
  relevance date