ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — ช่วยเหลือ [x] Myanmar [x]

โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2)

โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2) การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา ภายใต้โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ ...

โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar)

... นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา ภายใต้โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (บางพูน) จังหวัดปทุมธานี เป็นมูลค่ารวม 10 ล้านบาท โดยมี ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สำรวจพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก

... ยังได้ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 ซึ่งได้เป็นโครงการความช่วยเหลือแบบให้เปล่าของรัฐบาลไทย โดยเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ในปี 2563 สะพานแห่งนี้จะช่วยลดความแออัดของการจราจรผ่านจุดผ่านแดนถาวร ...
Myanmar

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

... ฝ่ายเมียนมายินดีรับคณะผู้แทนไทยที่ประสงค์ไปเยี่ยมชมรัฐวิสาหกิจดังกล่าว และสนใจที่จะรับความช่วยเหลือจากไทยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อจะได้บริหารและดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ...
Myanmar
  relevance date