ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — ช่วยเหลือ [x] ไทย [x]

โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2)

โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2) การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา ภายใต้โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ ...

โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar)

... นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา ภายใต้โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (บางพูน) จังหวัดปทุมธานี เป็นมูลค่ารวม 10 ล้านบาท โดยมี ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สำรวจพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะผู้แทนฝ่ายไทย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ ... ... ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 ซึ่งได้เป็นโครงการความช่วยเหลือแบบให้เปล่าของรัฐบาลไทย โดยเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ในปี ...
Myanmar

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของเมียนมาได้เยือนไทยโดยเป็นแขกรับเชิญของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ... ... ฝ่ายเมียนมายินดีรับคณะผู้แทนไทยที่ประสงค์ไปเยี่ยมชมรัฐวิสาหกิจดังกล่าว และสนใจที่จะรับความช่วยเหลือจากไทยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อจะได้บริหารและดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ...
Myanmar
  relevance date