ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ชายแดนไทย [x] อุปสรรค [x]

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 4 (ตอนสุดท้าย) โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน

... วันนัี้จึงขอนำเสนอบทความในตอนสุดท้ายคือ โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน ... ... รวมทั้งใส่ใจกับความปลอดภัยทางอาหารมีการเติบโตอย่างต่เนื่อง 4.4.2 การเปิดเสรีภาคบริการจะเป็นโอกาสดีสำหรับธุรกิจไทยประเภทมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ... ... รวมทั้งเข้าไปลงทุนพัฒนาเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรมบริเวณชายแดนไทยและในประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกับจีน ... ... การค้าส่งและการกระจายสินค้าโดยผู้ประกอบการชาวจีน ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมชียตะวนออก กรมชียตะวนออก ...
  relevance date