ค้นหา

 
Found: 25
Where: tags — จีน [x]

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (3)

... และรัฐบาลท้องถิ่นกู้เงินมาลงทุนเกินตัว ก่อหนี้สาธารณะจำนวนมากที่อาจจะกลายเป็นหนึ้เสียในอนาคต ศ.ดร. หวัง ้าซู่เห็นว่าการใช้มาตรการกระตุ้เศรษฐกิจ (stimulus package)ของรัฐบาลจีนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลกเป็เพียงปัจจัยรองที่ทำให้เกิดปัญหาหนี้สาธารณะของรัฐบาลท้องถิ่ ...

"ฟู้ดแลนด์" ปั้นร้านอาหารขึ้นห้าง แท็กทีมทุนฮ่องกงส่ง "ติ่มซำ" แบรนด์ดังเขย่าตลาด

... พร้อมร่วมทุนฮ่องกง เจ้าของแฟรนไชส์ติ่มซำชื่อดัง "ทิม โห หวั่" ปั้แบรนด์ร้านอาหารจีนปักธงศูนย์การค้า-ขนแบรนด์ "เบเกอรี่โกลดิลอคส์" ... ... ช่วงข้ามปีที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวของค้าปลีกโมเดล "ซูเปอร์มาร์เก็" มีความคึกคักและภาพการแข่งขันที่ร้อนแรงอย่างยิ่ง ...

กลยุทธ์การท่องเที่ยวของญี่ปุ่: ความสำเร็จและผลข้างเคียง

ญีุ่ปุ่เป็นประเทศที่ได้รับความนิยมในหมู่ักท่องเที่ยวนานาประเทศ ... ... ถึงแม้ว่าจะเกิดภัยธรรมชาติทั้งสึนามิหรือแผ่นดินไหวจนกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศ แ่ญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว ... ... ทำให้ญี่ปุ่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิขึ้ในปี 2554 ... ... เพื่อทดแทนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงตั้งแ่ช่วงปลายปี ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark

... ปฏิรูปเศรษฐกิจโดยไม่้องปฏิรูปการเมืองการปกครองแบบพรรคเดียวของพรรคคอมมิวนิสต์จีนช่วยให้จีนมีเสถียรภาพทางการเมือง โดยไม่้องแบกรับต้นทุนของระบอบประชาธิปไตย เช่ กระบวนการตัดสินใจที่ล่าช้า ความไม่่อเนื่องของนโยบาย และภาระจากนโยบายที่หวังผลระยะสั้นของนักการเมือง ส่งผลให้จีนสามารถผลักดันการปฏิรูปเปิดประเทศได้อย่างราบรื่และต่อเนื่อง 3) การดำเนินการปฏิรูปอย่างค่อยเป็นค่อยไป(Gradualism) ...

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดกิจกรรมและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยแก่ครูจีนอาสาสมัครที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย ประจำปี 2560

... รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ำทีมเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ... ... ที่จะเดินทางไปสอนภาษาจีนโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ... ... การฝึกเรียนภาษาไทย ฝึกไหว้ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศไทย ... ... ครูอาสาสมัครยังได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่  การฝึกหัดแนะนำัวเป็นภาษาไทย การไหว้ ...
China

เกาะกระแสเศรษฐกิจโลกใแถบเอเชียแปซิฟิก ณ ไหว

... เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การสัมมนาฯ แบ่งออกเป็ 3 หัวข้อหลัก ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้... ... โดยมีกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับคู่ภาคี 6 ประเทศ (จีน ญี่ปุ่ เกาหลีใ้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์)... ...         2.2 โยบายมุ่งใ้ใหม่ของไหวเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคประเทศเป้าหมาย...

โยบายการทูตญี่ปุ่ในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ 189

โยบายการทูตญี่ปุ่ในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ 189 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโเกียว ได้ำเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบายทางการทูตของญี่ปุ่นจากการประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ ... ... มุ่งกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน อัได้แก่ จีน ซึ่งมีความสำคัญในระดับทวิภาคีกับญี่ปุ่นมากที่สุดประเทศหนึ่ง...

บริษัท ECI-METRO หนึ่งในความสำเร็จและความภาคภูมิใจของวิสาหกิจไทยบนแผ่นดินจีน

... และพัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว จึงทำให้มีความจำเป็นต้องใช้รถขุดดินเป็นจำนวนมาก ... ... มณฑลเสฉวนยังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันตกของรัฐบาลจีน (Western Development Policy) ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแ่ปี พ.ศ. 2543 ดังนั้นบริษัทฯ จึงเล็งเห็โอกาสทองที่จะขยายตลาดรถขุดและเครื่องจักรกลมายังนครเฉิงตู ...

หุ่นยนต์สำหรับการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing) ตามนโยบาย Industry 4.0

...  ปัจจุบันหุ่นยนต์ได้พัฒนาด้วยเทคโโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ... ... การสำรวจอวกาศ หรือแม้แ่การสร้างหุ่นยนต์เพื่อช่วยทำงานบ้านและเป็เพื่อนกับมนุษย์ ... ... ที่สามารถขยับและเคลื่อนไหวได้เฉพาะแ่ละข้อต่อมักใช้ใโรงงานอุตสาหกรรม ... ... และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจีน รัฐบาลฮ่องกงจึงได้กำหนดแผนงบประมาณประจำปี ...

รู้จักยวี่ซี เมืองปริมณฑลที่มีศักยภาพของมณฑลยูนนาน

...  เมืองยวี่ซีตั้งอยู่ทางใ้ของนครคุนหมิง (เมืองเอกของมณฑลยูนนาน) ... ... ห่างจากคุนหมิงเพียง 90 กิโลเมตร ถือเป็เมืองปริมณฑลอีกหนึ่งแห่งของนครคุนหมิง ... ... ซึ่งเป็นต้นทางของทางหลวงคุนหมิง-กรุงเทพฯ (R3A) ที่เชื่อมจีน-ลาว-ไทย และเส้นทางรถไฟสายคุนหมิง-ยวี่ซี-เหอโข่ว ... ...  บริษัทชั้นนำของจีนที่ใช้บริการของเครือหัวถาง อาทิ บริษัทหัวเหว่ย บริษัท China Mobile บริษัท ...
China
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date