ค้นหา

 
Found: 10
Where: tags — จีน [x]

บทความเนทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) ในยุคสีจิ้นผิง

... และจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านบวกของมังกรจีนที่แม้จะยิ่งใหญ่เพียงใด ก็ไม่เคยเอาเปรียบหรือเป็นภัยคุกคามต่อประเทศอื่นใด เนทางสายหมในประวัติศาสตร์จีนมีหลายแนวเ้นทางขนส่งสินค้าหนึ่งในนั้น ก็คือ ช่องทางการค้าผ่านมาทางทะเลจีนใต้ ลงมายังช่องแคบมะละกา ...

การผลักดันโครงการด้านเศรษฐกิจภายใต้นโยบายเนทางสายไหมของนครซีอาน

... ที่เชื่อมโยงทุกพื้นที่ในทวีปเอเชียเข้าด้วยกัน เป็นต้น 2. อำนวยความสะดวกทางการค้าและการเงิน โครงการด้านเศรษฐกิจภายใต้นโยบายเนทางสายหม มุ่งเน้นการค้าในระบบอี-คอมเมิร์ซ โดยที่ระบบอี-คอมเมิร์ซมีอัตราการการเติบโตรวดเร็วเป็นอย่างมากในมณฑลจีนตะวันตก โดยในปี 2014 มูลค่าการค้าออนไลน์ของนครซีอานอยู่ที่ 120,000 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ...

ำรวจ Tang West Market โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในนครซีอาน

... เทคนิคการทำกระดาษ การผลิตเข็มทิศ การผลิตดินระเบิด การผลิตเครื่องเคลือบดินเผาจากอารยธรรมจีนก็ได้แพร่หลายไปสู่พื้นที่ต่างๆ บนเนทางสายหมและได้สร้างคุณูปการแก่อารยธรรมของโลกจวบจนปัจจุบัน ภายหลังการขุดค้นพบโบราณสถานและโบราณวัตถุสมัยโบราณ ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... ธรรมชาติใต้ทะเลอีกด้วย ด้วยเหตุนี้จีนจึงได้เสนอแนวคิดเนทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้มีความร่วมมือกัน ... ... ทั้งนี้ หลังจากสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตใหม่ ๆ จีนต้องการให้ไทยเป็นตัวอย่างแก่ประเทศอื่น ๆ ...

ยุทธศาสตร์ "One Belt One Road" สร้างสมานฉันท์

... ที่มุ่งเชื่อมโยงสู่ตะวันออกกลาง ยุโรป และแอฟริกา และ "เนทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่... ... ที่มุ่งเชื่อมโยงกับอาเซียน รัฐบาลจีนมีความตั้งใจอย่างมากในการผลักดันความคืบหน้าของยุทธศาสตร์ดังกล่าว... ... หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐจัดตั้ง "กองทุนเ้นทางไหม" (ขณะนี้ ยังไม่ได้กำหนดลักษณะการใช้ประโยชน์ของเงินกองทุนที่ชัดเจน)...

มหานครฉงชิ่ง จุดบรรจบเ้นทางโลจิสติกส์ตะวันออกและตะวันตก

... ซึ่งนอกจากจะเป็นการตอบสนองนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเ้นทาง” ของรัฐบาลกลางจีนในการพลิกฟื้นเนทางสายหมในอดีตของจีนตะวันตกที่เชื่อมโยงโครงข่ายขนส่งและโลจิสติกส์ไปยังทวีปเอเชียและทวีปยุโรปแล้ว ยังเป็นการปูทางให้มหานครฉงชิ่งก้าวไปสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญทางโลจิสติกส์แห่งภูมิภาคจีนตะวันตกได้อย่างสมบูรณ์ ...

อุตสาหกรรมไฮเทคมณฑลส่านซีกับโอกาสสู่การลงทุนในไทย

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศจีนเป็นที่น่าจับตามอง ... ... โดยมีเป้าหมายสำคัญในปี 2020 ไว้ดังนี้ สัส่วนการเติบโตของการวิจัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ... ... วิสาหกิจจำนวนมากเริ่มลงทุนในวิสาหกิจภาคใหม่ที่นอกเหนือไปจากการใช้ทรัพยากรหรือตามแนวทางปฏิบัติเดิม ... ... โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีพื้นที่ครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์เส้างสายไหมทางบกของรัฐบาล ...

จับตาทิศทางการเติบโตของเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ นครเฉิงตู

... พัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพื้นที่ตอนในของจีนที่สามารถเชื่อมจีนกับทวีปยุโรปและเอเชีย        2. สร้าง “แนวเขตเศรษฐกิจเนทางสายหม” เพื่อส่งเสริมเขตพื้นที่ด้านตะวันตกของจีนให้เป็นที่ยอมรับและมีศักยภาพรองรับการค้าระหว่างประเทศได้        3. พัฒนาให้เป็นเมืองรูปแบบใหม่โดยบูรณาการพัฒนาเมืองและชนบทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ...

ซีอานประกาศ Free Transit Visa 72 ชั่วโมง ำหรับ 51 ประเทศ ่งเสริมการท่องเที่ยว

... ภายในปี 2020 แล้ว ยังสอดคล้องกับการยกให้นครซีอานเป็นจุดสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจเนทางสายหม (Silk Road Economic Belt) ของจีน ล่าสุด ทราบว่าจะมีการเปิดเที่ยวตรง ซีอาน-สิงคโปร์ โดยสายการบินโลว์คอสต์ไทเกอร์แอร์ (ตั้งแต่ ...

บอร์กโดซ์แห่งบูรพาทิศ ทำความรู้จักเขตปกครองตนเองหงเหอ ดาวรุ่งจากมณฑลยูนนาน : โอกาสของไทยในอนาคต

... ดินแดนผืนป่าไผ่อย่างประเทศจีน ก็เป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีศักยภาพจนได้รับการขนานนามเป็น ... ... องุ่นหลายหมื่นไร่ได้ถูกนำไปแปรรูปเพื่อผลิตไวน์และกลายเป็นสินค้าส่งออกที่ำคัญของเมืองหมีเล่อ เขตปกครองตนเองชนชาติอาข่าและอี๋ ... ... ด้านการลงทุนทางการเกษตรที่ราบสูงสมัยใหม่ และด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์แบบที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่มแม่น้ำ ... ... จึงเป็นหนึ่งในมณฑลที่อยู่บนเนทางสายไหมตามยุทธศาสตร์ ...
  relevance date