ค้นหา

 
Found: 34
Where: tags — จีน [x]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

... และส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประชาชนคนรุ่นใหม่ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น รวมทั้งได้หารือเรื่องสถานการณ์ทะเลจีนใต้ นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบรับคำเชิญของสภาธุรกิจไทย - เวียดนาม และได้พบหารือกับผู้แทนธุรกิจภาคเอกชนไทยในเวียดนามในสาขาต่างๆ เพื่อรับฟังข้อมูลการค้าการลงทุนไทย ...

ทางด่วนคุนหมิง-ฮานอย เปิดตลอดสาย เดินทางเพียง 8 ชั่วโมง

... เป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียงเศรษฐกิจคุนหมิง-ฮานอย-ไฮฟอง” และเป็นทางด่วนสายแรกของเวียดนามที่เชื่อมชายแดนจีน-เวียดนาม เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2552 งบประมาณ 1,460 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียประมาณ ...

การประชุม Political Consultation Group ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 6

... และได้แลกเปลี่ยนทัศนคติในสถานการณ์ภูมิภาคที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ ความร่วมมืออาเซียน ความมั่นคงในภูมิภาค รวมทั้งสถานการณ์ทะเลจีนใต้   ผลการประชุม Political Consultation Group ครั้งนี้ จะนำไปขยายผลสำหรับการเตรียมแผนการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีเวียดนามและการประชุม Joint Cabinet Retreat ครั้งที่ 4 ที่เวียดนามในปีนี้ อนึ่ง การประชุม  Political Consultation Group เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยและเวียดนามซึ่งใช้เป็นกลไกปรึกษาหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือต่าง ...

การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2560

... โดยนายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายสนับสนุนให้อาเซียนมีความเข้มแข็งและร่วมกันแก้ไขความขัดแย้งประเด็นทะเลจีนใต้โดยสันติวิธี นายกรัฐมนตรีสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพเอเปคของเวียดนาม และแสดงความยินดีที่จะเข้าร่วมการประชุมเอเปคที่นครดานังในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทั้งนี้ ...
Vietnam

วียดนาม : ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

... เนื่องจากเวียดนามมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นแหล่ง outsource ด้าน IT อันดับ 5 รองจากอินเดีย จีน มาเลเซีย และบราซิล และยังเป็นแหล่งลงทุนของธุรกิจ ... ... อย่างไรก็ดี ประเด็นท้าทายสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคสำหรับเวียดนามในการก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภูมิภาค ...

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยเข้าเยี่ยมคารวะนายเหวียน เทียน เญิน (Nguyen Thien Nhan) ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม

... ชื่นชมต่อบทบาทอันสร้างสรรค์ของประเทศไทยในการทำหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีนและการแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้ รวมทั้งขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ดูแลสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในประเทศไทย ในขณะที่ นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้แสดงความยินดีต่อการยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ...

ภาพรวมสถิติการค้าไทย-กว่างซี ปี 2557

... เพื่อขนส่งผลไม้ไทยไปกว่างซีเพิ่มมากขึ้น (R9 เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างภาคอีสานของไทยไปยังมณฑลกว่างซีของจีน โดยผ่านลาวและเวียดนาม และ R12 เป็นเส้นทางที่เชื่อมภาคอีสานของไทยกับมณฑลกว่างซี โดยผ่านทางตอนใต้ของจีน ซึ่งทั้งสองเส้นทางเป็นเส้นทางขนส่งผลไม้ไทยสู่ตลาดจีน) ...

บริษัทอาหารฟิลิปปินส์ทุ่มลงทุนพม่า

... ยูอาร์ซียังเข้าไปลงทุนในเวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ส่วนนอกกลุ่มอาเซียนนั้น บริษัทมีกิจการอยู่ในจีน และฮ่องกง นายโก๊ะกงเว่ยระบุด้วยว่า บริษัทค่อนข้างประสบความสำเร็จในตลาดเวียดนาม จากการที่เครื่องดื่มยี่ห้อ ซี2 ของบริษัท ได้กลายเป็นแบรนด์น้ำชาพร้อมดื่มที่ขายดีที่สุดในขณะนี้ ...

บอร์กโดซ์แห่งบูรพาทิศ ทำความรู้จักเขตปกครองตนเองหงเหอ ดาวรุ่งจากมณฑลยูนนาน : โอกาสของไทยในอนาคต

... การค้าระหว่างไทยกับจีนตอนใต้โดยเฉพาะมณฑลยูนนานเป็นการค้าผ่านแดนเนื่องจากไม่มีพรมแดนติดต่อกัน แต่ทำเลที่ตั้งซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของเขตฯ หงเหอสำหรับการเชื่อมโยงจีนตอนใต้กับเวียดนามเหนือ และการมีพื้นฐานด้านเศรษฐกิจที่ดี จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเพื่อดึงดูดนักลงทุน ...

เวียดนามกับการเป็นตลาด BPO ด้าน IT

... จึงทำให้เวียดนามมีโอกาสสูงที่จะพัฒนาตลาด BPO โดยเฉพาะด้าน IT ให้ทัดเทียมกับอินเดีย ฟิลิปปินส์ และจีน Information for detailed view Detailed image: Detailed description Text HTML Visual Editor ปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาด้าน IT อย่างรวดเร็วของเวียดนาม ได้แก่ (1) นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการศึกษาแบบ STEM (Science, Technology, Engineering and Math) อย่างจริงจัง รวมถึงการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการผลิตแรงงานด้าน ...
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date