ค้นหา

 
Found: 28
Where: tags — จีน [x]

ผลกระทบจากโศกนาฏกรรมเรือเซวอลอัปปาง

... “การเลียนแบบการฆ่าตัวตายจากสื่อ”(Werther effect) และสุดท้ายคือปฏิกิริยาของต่างประเทศ มิตรประเทศของเกาหลี้ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ จีน รวมทั้งไทย ได้แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ โดยในระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ เยือนเกาหลี้อย่างเป็นทางการ ...

ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลี้)

...    3 ให้ความสำคัญกับการดำเนินความสัมพันธ์กับจีนมากขึ้น ในขณะที่ยืนยันความเป็นพันธมิตร กับสหรัฐอเมริกา แ่ก็จะไม่คล้อยตามสหรัฐฯ ในทุกเรื่อง           จากปัจจัยแวดล้อมขณะนี้ เชื่อได้ว่าบรรยากาศบนคาบสมุทรเกาหลีจะผ่อนคลายความตึงเครียด และรัฐบาลใหม่ของเกาหลี้จะเร่งฟื้นความเชื่อมั่นจากปัญหาการเมืองภายในช่วงปีที่ผ่านมา ...
South Korea

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลี้"

... Arrangement: CEPA) ว่าไทยและเกาหลี้ยังคงมีมูลค่าการค้าการลงทุนที่่ำมากเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นและจีน ทั้งที่ไทยและเกาหลี่างก็มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง อีกทั้งคู่แข่งในอาเซียนของไทย เช่น สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย ...

การสัมมนา "ASEAN, Thailand, and the Korean Peninsula: A need for a new security arrangement in East Asia?"

... อาเซียนมีศักยภาพที่จะแสดงบทบาทสร้างสรรค์ได้ โดยเฉพาะเมื่อเป็นเอกภาพและมีท่าทีร่วมกัน ดังที่เคยประสบความสำเร็จแล้วในการนำเกาหลีเหนือสู่โ๊ะเจรจา ASEAN Regional Forum (ARF) ตลอดจนการเจรจาจัดทำแนวปฏิบัติ (Code of Conduct: CoC) ในทะเลจีน้ระหว่างอาเซียนกับจีน ซึ่งกำลังคืบหน้าด้วยดี ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ...

นโยบายการทูตญี่ปุ่นในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ 189

... ญี่ปุ่นจะเร่งให้มีการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 3 ฝ่าย (ญี่ปุ่น-จีน-เกาหลี้ ) โดยเร็ว เพื่อสานต่อไปยังการประชุมของผู้นำ 3 ฝ่ายต่อไป ASEAN ญี่ปุ่นจะร่วมสนับสนุนความพยายามในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี ...

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

... ซึ่งอาจจัดแบ่งได้เป็นภูมิภาคย่อย 2 ภูมิภาค ตามสภาพภูมิศาสตร์ ได้แก่ 1. เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยประเทศเกาหลี้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจ เช่น ไ้หวัน 2. เอเชียตะวันออกเฉียงใ้ ได้แก่ กัมพูชา ไทย ...

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

... ซึ่งอาจจัดแบ่งได้เป็นภูมิภาคย่อย 2 ภูมิภาค ตามสภาพภูมิศาสตร์ ได้แก่ เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยประเทศเกาหลี้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจ เช่น ไ้หวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใ้ ได้แก่ กัมพูชา ไทย ...

เกี่ยวกับเรา

... กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ติมอร์-เลสเกาหลี้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น และ มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจไ้หวัน เป็นภูมิภาคที่มีพลวัตรสูง ประกอบกับมีวัฒนธรรมและการวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันมายาวนาน ...

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่นเยือน จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง

... เกี่ยวกับความรู้รอบตัวด้านการต่างประเทศ รวมทั้งอาเซียน ให้นักเรียนแข่งขันตอบคำถาม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ัวแทนนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมกล่าวขอบคุณเป็นภาษาญี่ปุ่น เกาหลี และจีน * * * * *

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

... เป็นความตกลงซึ่งเจรจาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ หรือ ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ( +6 )       ในระหว่างการหารือ ...
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date